Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубовський С. В., Твердохліб О. С.  Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду Дубовський С. В., Твердохліб О. С. Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 428.26 Кбайт
Скачувань: 4237
Використання систем комбінованого виробництва теплоти і холоду наразі набуває світового розвитку та взяте на озброєння в багатьох країнах світу. Для оцінки конкурентоспроможності зазначених систем необхідно проводити детальний аналіз, заснований на показниках питомих витрат приводної енергії на виробництво теплоти і холоду. Визначення таких показників базується на ексергетичному методі, що передбачає поділ витрат приводної енергії пропорційно ексергії продуктів, виходячи з припущення щодо рівності ексергетичних ККД процесів виробництва теплоти і холоду, яке не має наукового обґрунтування.
У статті запропоновано нову методику поділу витрат на отримання теплоти та холоду за умов комбінованого їх виробництва, засновану на використанні першого та другого законів термодинаміки, вільну він згаданого припущення. Вона дозволяє розділити витрати і визначити показники ефективності виробництва теплоти та холоду, нерівні між собою. Встановлено, що поділ втрат ексергії таких комбінованих процесів необхідно здійснювати пропорційно ексергетичним температурним функціям продуктів. Методичні викладки ілюстровані прикладом кількісного порівняння запропонованого (термодинамічного) та ексергетичного методів поділу витрат у системах комбінованого виробництва тепла та холоду на основі поршневих холодильних машин. Встановлено, що у розглянутому випадку ексергетичний метод занижує ефективність виробництва теплоти і завищує – холоду на 2–24% залежно від ступеня необоротності комбінованих процесів.

Ключові слова: комбіноване виробництво теплової енергії та холоду, система централізованого тепло- та холодопостачання, ексергетичний метод поділу витрат, термодинамічний метод поділу витрат.

Дубровський В. В. Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень Дубровський В. В. Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 2.89 Мбайт
Скачувань: 3347
Профілювання поверхні зрошувачів плівкових градирень у вигляді поглиблень призводить до суттєвого підвищення теплообміну між рідиною та оточуючим повітрям у порівнянні з гладкою поверхнею. Від форми поглиблень на поверхні течії залежить ступінь турбулізації потоку і інтенсифікація тепловіддачі. Пошук геометричних форм поглиблень на поверхні зрошувачів, які призводять до підвищення ефективності роботи градирні, є актуальною технічною задачею.
Мета цієї роботи – експериментально дослідити вплив форми поглиблень на поверхні зрошувача на тепловіддачу від стікаючої плівки води до оточуючого повітря і визначити найкращу профільовану поверхню зрошувача.
Досліди проводились з поглибленнями сферичної, циліндричної, ромбоподібної та квадратної форми на поверхнях зрошувачів. Дослідження виконано на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Отримано емпіричні залежності, що дозволяють обчислити коефіцієнти тепловіддачі на поверхнях зі сферичними, циліндричними, ромбоподібними та квадратними поглибленнями.
Встановлено, що найкращі з точки зору тепловіддачі є поверхні з поглибленнями у вигляді сферичних лунок і вони можуть бути рекомендовані для впровадження на плівкових градирнях.

Ключові слова: плівкова градирня, форма поглиблень на поверхні зрошувача, тепловіддача, ступінь охолодження.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 266.83 Кбайт
Скачувань: 3839
Процес охолодження циркуляційної води у плівкових градирнях залежить від інтенсивності повітряного потоку, який у градирнях може утворюватися як природною тягою, так і примусовою вентиляцією. Швидкість потоку істотно впливає на теплообмін контактуючих фаз.
Раніше було виконано досліди з профільованими лотками в нерухомому оточуючому повітрі. Метою цієї роботи є дослідження теплообміну в умовах примусового обдування плівки рідини повітряним потоком у режимі протитечії.
На розробленому стенді експериментально досліджено вплив відносної швидкості води та повітря на тепловіддачу від плівки рідини, що стікає по поверхні зі сферичними лунками різного розміру. Виявлено вплив різних факторів на ефективність теплообміну.
Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі при різних відносних швидкостях контактуючих фаз на лотках з різними розмірами лунок.
Досліди показали, що тепловіддача від плівки води до оточуючого повітря значно збільшується в умовах примусового обдування у порівнянні з нерухомим середовищем.

Ключові слова: профільована поверхня, лунки, відносна швидкість води та повітря, тепловіддача.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 950.44 Кбайт
Скачувань: 3894
Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря. Пошук поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Мета цієї роботи – удосконалити геометричні характеристики поверхонь зрошувачів, а саме експериментально вивчити вплив на тепловіддачу від води до повітря глибини сферичних лунок та щільності їх розташування на поверхні і запропонувати ефективні профільовані зрошувачі для плівкових градирень.
Експерименти проводились на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Знайдено профільовану поверхню, що враховує сукупність таких факторів, як розміри сферичних лунок, їх глибину та відстань одна від одної, при якій досягається найбільш ефективна тепловіддача, і яка може бути використана в ролі зрошувачів плівкових градирень.

Ключові слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень і шляхи їх покращання Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень і шляхи їх покращання

популярний!
Збірник №: 1 (17) 2008 р.
Розмір файлу: 893.84 Кбайт
Скачувань: 4078
Проведено експериментальне дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень. Дослідні дані проаналізовано, знайдено емпіричні узагальнені залежності для коефіцієнтів гідравлічного опору та витрати.

Ключові слова: градирня, відцентрова форсунка, коефіцієнт гідравлічного опору, коефіцієнт витрати.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 21