Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 266.83 Кбайт
Скачувань: 3097
Процес охолодження циркуляційної води у плівкових градирнях залежить від інтенсивності повітряного потоку, який у градирнях може утворюватися як природною тягою, так і примусовою вентиляцією. Швидкість потоку істотно впливає на теплообмін контактуючих фаз.
Раніше було виконано досліди з профільованими лотками в нерухомому оточуючому повітрі. Метою цієї роботи є дослідження теплообміну в умовах примусового обдування плівки рідини повітряним потоком у режимі протитечії.
На розробленому стенді експериментально досліджено вплив відносної швидкості води та повітря на тепловіддачу від плівки рідини, що стікає по поверхні зі сферичними лунками різного розміру. Виявлено вплив різних факторів на ефективність теплообміну.
Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі при різних відносних швидкостях контактуючих фаз на лотках з різними розмірами лунок.
Досліди показали, що тепловіддача від плівки води до оточуючого повітря значно збільшується в умовах примусового обдування у порівнянні з нерухомим середовищем.

Ключові слова: профільована поверхня, лунки, відносна швидкість води та повітря, тепловіддача.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 950.44 Кбайт
Скачувань: 3141
Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря. Пошук поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Мета цієї роботи – удосконалити геометричні характеристики поверхонь зрошувачів, а саме експериментально вивчити вплив на тепловіддачу від води до повітря глибини сферичних лунок та щільності їх розташування на поверхні і запропонувати ефективні профільовані зрошувачі для плівкових градирень.
Експерименти проводились на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Знайдено профільовану поверхню, що враховує сукупність таких факторів, як розміри сферичних лунок, їх глибину та відстань одна від одної, при якій досягається найбільш ефективна тепловіддача, і яка може бути використана в ролі зрошувачів плівкових градирень.

Ключові слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень і шляхи їх покращання Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень і шляхи їх покращання

популярний!
Збірник №: 1 (17) 2008 р.
Розмір файлу: 893.84 Кбайт
Скачувань: 3319
Проведено експериментальне дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень. Дослідні дані проаналізовано, знайдено емпіричні узагальнені залежності для коефіцієнтів гідравлічного опору та витрати.

Ключові слова: градирня, відцентрова форсунка, коефіцієнт гідравлічного опору, коефіцієнт витрати.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 1.13 Мбайт
Скачувань: 3615
Метою даної роботи є аналіз можливостей та шляхів підвищення ефективності охолодження води в градирнях при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею.
Як показали проведені раніше експериментальні дослідження теплообміну води з оточуючим повітрям, нанесення сферичних лунок на листи зрошувача істотно підвищує інтенсивність тепловіддачі та відповідно ступінь охолодження води. Залежно від розмірів сферичних лунок на поверхні, по якій стікає вода, та гідродинамічних режимів течії тепловіддача збільшується у порівнянні з гладкою поверхнею у 1,5 ... 3 рази.
На основі отриманої емпіричної формули для безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі (числа Нусельта) виконано аналіз впливу різних факторів на інтенсифікацію процесу теплообміну плівки води, що стікає, з оточуючим повітрям. Наведено приклади розрахунків ступеня охолодження води при течії по профільованій поверхні зі сферичними лунками, яка забезпечує найкращі результати за інтенсивністю охолодження.
У статті робиться висновок про те, що на ступінь охолодження технологічної рідини при плівковій течії по профільованій поверхні найбільший вплив (у порівнянні з гладкою поверхнею) чинить відносна швидкість взаємодіючих фаз.
Як показують розрахунки, залежно від вимог до конструкції при проектуванні градирні, одні й ті ж результати за ступенем охолодження води можуть бути отримані різними способами. Вибір варіанту рішення визначається в остаточному підсумку економічними міркуваннями.

Ключові слова: інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, сферичні лунки, градирня.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 500.03 Кбайт
Скачувань: 3431
Пошук можливостей інтенсифікувати процес охолодження циркуляційної води у градирнях становить значний практичний інтерес, оскільки ступінь її охолодження істотно впливає на техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС і АЕС та різних промислових об’єктів.
Як відомо, процес охолодження води у градирнях істотно залежить від інтенсивності повітряного потоку, що її обдуває. В плівкових градирнях, в залежності від того, як розташовані зрошувачі відносно потоків повітря, обдування поверхонь з плівкою рідини може бути у різних напрямках.
Мета цієї роботи – дослідження теплообміну між водою і повітрям в умовах поздовжньої та поперечної (перехресної) взаємодії фаз. На експериментальному стенді було проведено відповідний комплекс досліджень. Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі від води до повітря в різних напрямках дії повітря, проведено їх порівняння. Встановлено, що ефективність охолодження води в режимі поперечної дії повітря вища, ніж у режимі протитечії.
Отримано безрозмірні узагальнюючі залежності для визначення тепловіддачі від води до повітря при її течії по профільованих поверхнях зрошувачів в умовах поздовжньої та перехресної взаємодії контактуючих фаз, які можуть бути використані при розрахунках ступеня охолодження у плівкових градирнях.

Ключові слова: тепловіддача, профільована поверхня зрошувачів, відносна швидкість води та повітря, поздовжня та перехресна взаємодія фаз.


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 20