Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубовський С. В., Рейсіг В. А., Соколовська І. С., Бабін М. Є., Коберник В. С. Структурні моделі енергоблоків і теплових електростанцій в технічному, економічному та екологічному аспектах Дубовський С. В., Рейсіг В. А., Соколовська І. С., Бабін М. Є., Коберник В. С. Структурні моделі енергоблоків і теплових електростанцій в технічному, економічному та екологічному аспектах

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 281.79 Кбайт
Скачувань: 2912
На основі міжнародного системного підходу до розглядання технічних енергетичних систем розроблено універсальні структури, які відображають технічні, економічні та екологічні аспекти функціонування енергоблоків і теплових електростанцій, що працюють на вугіллі, мазуті чи газі. Ці структури можуть бути використані як базові елементи для моделювання роботи теплової енергетики України.

Ключові слова: теплова енергетика, теплова електростанція, енергоблок, технічні енергетичні системи, енергопродукт, універсальні структури, моделювання.

Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 915.56 Кбайт
Скачувань: 3366
Метод середньої вартості виробництва (собівартості) енергії за життєвий цикл ( LCOE ) зручний при порівнянні різнотипних перспективних технологій вироблення електричної енергії, що знаходяться на різних стадіях освоєння. Він застосовується багатьма авторитетними організаціями і зокрема, Міжнародним енергетичним агентством ( МЕА ) для визначення доцільних напрямків розвитку енергетичних технологій. Складнощі застосування методу виникають при оцінці технологій комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти. Вони зумовлені методичною невизначеністю співвіднесення фактичних витрат на отримання теплоти та електричної енергії, змушуючи неправомірно використовувати для цього ринкові ціни на дані види продукції.
У статті запропоновано удосконалення методу LCOE із застосуванням термодинамічного методу співвіднесення витрат на отримання теплоти та електричної енергії в умовах їх комбінованого виробництва, обґрунтованого авторами раніше. Внесені удосконалення забезпечують роздільне визначення середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл на основі законів збереження і перетворення енергії, без використання ринкових цін. Методичні викладки ілюстровані прикладом порівняльних оцінок середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл для основних технологій комбінованого виробництва. Вони виконані з використанням загальновідомих літературних вихідних даних.

Ключові слова: середня вартість електричної енергії за життєвий цикл, LCOE, ТЕЦ, термодинамічний метод поділу витрат.

Дубовський С. В., Твердохліб О. С.  Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду Дубовський С. В., Твердохліб О. С. Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 428.26 Кбайт
Скачувань: 3090
Використання систем комбінованого виробництва теплоти і холоду наразі набуває світового розвитку та взяте на озброєння в багатьох країнах світу. Для оцінки конкурентоспроможності зазначених систем необхідно проводити детальний аналіз, заснований на показниках питомих витрат приводної енергії на виробництво теплоти і холоду. Визначення таких показників базується на ексергетичному методі, що передбачає поділ витрат приводної енергії пропорційно ексергії продуктів, виходячи з припущення щодо рівності ексергетичних ККД процесів виробництва теплоти і холоду, яке не має наукового обґрунтування.
У статті запропоновано нову методику поділу витрат на отримання теплоти та холоду за умов комбінованого їх виробництва, засновану на використанні першого та другого законів термодинаміки, вільну він згаданого припущення. Вона дозволяє розділити витрати і визначити показники ефективності виробництва теплоти та холоду, нерівні між собою. Встановлено, що поділ втрат ексергії таких комбінованих процесів необхідно здійснювати пропорційно ексергетичним температурним функціям продуктів. Методичні викладки ілюстровані прикладом кількісного порівняння запропонованого (термодинамічного) та ексергетичного методів поділу витрат у системах комбінованого виробництва тепла та холоду на основі поршневих холодильних машин. Встановлено, що у розглянутому випадку ексергетичний метод занижує ефективність виробництва теплоти і завищує – холоду на 2–24% залежно від ступеня необоротності комбінованих процесів.

Ключові слова: комбіноване виробництво теплової енергії та холоду, система централізованого тепло- та холодопостачання, ексергетичний метод поділу витрат, термодинамічний метод поділу витрат.

Дубровський В. В. Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень Дубровський В. В. Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 2.89 Мбайт
Скачувань: 2228
Профілювання поверхні зрошувачів плівкових градирень у вигляді поглиблень призводить до суттєвого підвищення теплообміну між рідиною та оточуючим повітрям у порівнянні з гладкою поверхнею. Від форми поглиблень на поверхні течії залежить ступінь турбулізації потоку і інтенсифікація тепловіддачі. Пошук геометричних форм поглиблень на поверхні зрошувачів, які призводять до підвищення ефективності роботи градирні, є актуальною технічною задачею.
Мета цієї роботи – експериментально дослідити вплив форми поглиблень на поверхні зрошувача на тепловіддачу від стікаючої плівки води до оточуючого повітря і визначити найкращу профільовану поверхню зрошувача.
Досліди проводились з поглибленнями сферичної, циліндричної, ромбоподібної та квадратної форми на поверхнях зрошувачів. Дослідження виконано на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Отримано емпіричні залежності, що дозволяють обчислити коефіцієнти тепловіддачі на поверхнях зі сферичними, циліндричними, ромбоподібними та квадратними поглибленнями.
Встановлено, що найкращі з точки зору тепловіддачі є поверхні з поглибленнями у вигляді сферичних лунок і вони можуть бути рекомендовані для впровадження на плівкових градирнях.

Ключові слова: плівкова градирня, форма поглиблень на поверхні зрошувача, тепловіддача, ступінь охолодження.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 266.83 Кбайт
Скачувань: 2732
Процес охолодження циркуляційної води у плівкових градирнях залежить від інтенсивності повітряного потоку, який у градирнях може утворюватися як природною тягою, так і примусовою вентиляцією. Швидкість потоку істотно впливає на теплообмін контактуючих фаз.
Раніше було виконано досліди з профільованими лотками в нерухомому оточуючому повітрі. Метою цієї роботи є дослідження теплообміну в умовах примусового обдування плівки рідини повітряним потоком у режимі протитечії.
На розробленому стенді експериментально досліджено вплив відносної швидкості води та повітря на тепловіддачу від плівки рідини, що стікає по поверхні зі сферичними лунками різного розміру. Виявлено вплив різних факторів на ефективність теплообміну.
Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі при різних відносних швидкостях контактуючих фаз на лотках з різними розмірами лунок.
Досліди показали, що тепловіддача від плівки води до оточуючого повітря значно збільшується в умовах примусового обдування у порівнянні з нерухомим середовищем.

Ключові слова: профільована поверхня, лунки, відносна швидкість води та повітря, тепловіддача.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 19