Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дерій В. О. Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання Дерій В. О. Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 480.09 Кбайт
Скачувань: 3158
Використання електротеплових генераторів в системах централізованого теплопостачання  для регулювання частоти та активної потужності об'єднаної енергосистеми України є одним з перспективних напрямків. Циклічний характер їх функціонування призводить до значного коливання теплової потужності на вході теплових мереж. Для згладжування цих коливань необхідно застосовувати технології акумуляції теплової енергії в мережах
Значне коливання потужності на вході теплової мережі зумовить динамічні процеси, які, на даний час недостатньо вивчені, і це може вплинути  на надійність роботи систем теплопостачання.
Метою роботи є визначення характеру зміни температур теплоносія та потужності на вході теплової мережі при акумуляції теплової енергії та факторів, які на це впливають.
Проведений аналіз  динамічних процесів дозволив отримати аналітичні вирази для температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах, потужності та швидкості її зміни на вході теплової мережі в процесі акумуляції в неї теплової енергії. Було встановлено, що в процесі акумуляції теплової енергії в мережах. температура теплоносія в подавальному трубопроводі буде зростати лінійно, а у зворотному - ступінчасто.
Показано, що єдиними факторами, які впливають на величину максимальної потужності на вході теплових мереж та швидкість її зміни. є витрати теплоносія та швидкість зміни його  температури. Встановлено, що потужність на вході теплових мереж на початку акумуляції буде зростати,  а після того, як швидкості зміни температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах зрівняються, вона буде спадати. Після приходу теплоносія від останнього вентиля системи його перепуску приріст потужності буде дорівнювати нулю (процес акумуляції закінчиться).

Ключові слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік,  температура теплоносія, потужність.

Дерій В. О. Технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах Дерій В. О. Технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 578.28 Кбайт
Скачувань: 3318
Одним із можливих варіантів регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України є використання електротеплових споживачів-регуляторів (ЕТСР) в системах централізованого теплопостачання. При скиданні ЕТСР великої кількості теплової енергії в мережі (період «нічного провалу»), неминуче виникне необхідність в її акумуляції. На даний час теоретична база акумуляції теплової енергії ЕТСР в теплових мережах напрацьована в недостатній мірі, що може бути перешкодою для їх масового впровадження в централізованих системах теплопостачання.
Метою роботи є визначення технічно можливого потенціалу акумуляції теплової енергії в мережах.
Одним із обмежень, які зумовлюються забезпеченням надійності системи централізованого теплопостачання, є не перевищення максимальних температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах.
Проведений аналіз показав, що для забезпечення надійності функціонування системи теплопостачання, температура теплоносія в подавальному трубопроводі, під час акумуляції теплової енергії, не може мати максимальне значення у всьому діапазоні температур навколишнього повітря, вона повинна зменшуватися пропорційно збільшення його температури.
Дослідження установили, що технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах на 35–50% менший від теоретичного (залежно від температури теплоносія у зворотному трубопроводі). Причиною зменшення технічного потенціалу є неможливість одночасно підтримувати максимально допустиму температуру теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах в процесі акумуляції теплової енергії в мережах.

Ключові слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік, теплова енергія, температура теплоносія, потенціал.

Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 4.26 Мбайт
Скачувань: 361

В роботі проведено  аналіз режимів спільної роботи електричних теплогенераторів, призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів», та систем централізованого теплопостачання. Отримані аналітичні залежності зміни в часі електричної та теплової потужності електричних теплогенераторів та штатних котлів теплових джерел систем теплопостачання при їх спільній роботі. Розглянуто особливості їх спільної роботи в опалювальний та неопалювальний періоди.

Ключові слова: ОЕС України, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, електричні теплогенератори, системи централізованого теплопостачання, теплова енергія.

Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В., Силенко М. Ф. Порівняльний аналіз шляхів розвитку систем централізованого теплопостачання малої потужності Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В., Силенко М. Ф. Порівняльний аналіз шляхів розвитку систем централізованого теплопостачання малої потужності

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 1.05 Мбайт
Скачувань: 3174
Основна складність переводу систем централізованого теплопостачання (ЦТ) населених пунктів на використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) полягає в тому, що на рівні місцевого управління відсутні чіткі цілі, орієнтири та критерії вибору прийнятного шляху як основи цільової програми розвитку (ЦПР) із низки запропонованих.
У статті запропоновано необхідний комплекс кількісних характеристик систем ЦТ, що дозволяє здійснювати оцінку відносної ефективності шляхів розвитку даної системи і мінімізувати суб'єктивні помилки фахівців, які колегіально приймають рішення. В ролі ключових критеріїв ефективності вибраного шляху розвитку прийняті терміни виконання, керованість системи ЦТ, надійність її функціонування та поточні фінансові витрати в експлуатаційній фазі.
У роботі показана необхідність оцінки ефективності системи ЦТ і розроблення відповідної програми розвитку з використанням запропонованого комплексу показників. При цьому обґрунтована можливість здійснення відповідної ЦПР з мінімальним початковим фінансуванням програми.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, програма розвитку, паливно-енергетичні ресурси, ефективність, модернізація.

Дубовський С. В., Бабін М. Є., Каденський М. Я.  Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок Дубовський С. В., Бабін М. Є., Каденський М. Я. Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.73 Мбайт
Скачувань: 3338
У статті розглянуто можливість адаптації енергетичної галузі до змін кліматичних факторів.
Останніми роками стає дедалі зрозумілим, що аномальні кліматичні зміни набувають закономірного характеру, формуючи багаторічний тренд як щодо підвищення середньої температури земної поверхні, так і щодо зростання частоти і амплітуди аномальних кліматичних проявів, що здійснюють дедалі більші фізичні впливи на енергетичну інфраструктуру. Вони можуть істотно змінюватися за час існування енергетичних об’єктів, що триває десятки років.
Це зумовлює високу актуальність досліджень з визначення вразливості об’єктів паливно-енергетичного комплексу до змін клімату, спрямованих на розробки заходів з адаптації енергетичної галузі в цілому, а також її окремих підприємств до імовірних кліматичних змін.
Основна частина роботи спрямована на оцінку кліматичної вразливості ККД теплових електричних станцій замкненого циклу, а саме, потужних паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ і АЕС, що входять до складу генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, які мають водяні системи охолодження: прямотокові, що використовують природну воду рік і великих водоймищ і обернені, що здійснюють штучне охолодження циркуляційної води у ставках-охолоджувачах, бризкальних басейнах і мокрих градирнях.
Розроблено методологічні аспекти впливу змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок. Виконано розрахунки з визначення змін потужності і ККД паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ та АЕС залежно від температури охолоджувальної води за енергетичними характеристиками. Проведено чисельні оцінки температурної залежності потужності та ККД типових турбоустановок ТЕС та АЕС.
Зроблено висновки про те, що внаслідок суттєвої нелінійності процесів температурних змін, для їх коректного відображення необхідно надавати відповідні значення температурних коефіцієнтів ККД у окремих характерних температурних зонах і вибрано таки характерні зони.
Найбільший вплив на ефективність роботи опалювальних котелень на органічному паливі здійснює температура атмосферного повітря. Ефект впливу збільшення температури повітря враховується в енергетичних характеристиках водогрійних котельних агрегатів у вигляді поправки на ККД брутто, яка надана для найбільш поширених в Україні котлів систем централізованого теплопостачання типу ПТВМ-100.

Ключові слова: кліматичні фактори, енергетичні характеристики, ККД, температура, паротурбінні установки, конденсація пари.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 20