Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дерій В. О. Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання Дерій В. О. Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 480.09 Кбайт
Скачувань: 3839
Використання електротеплових генераторів в системах централізованого теплопостачання  для регулювання частоти та активної потужності об'єднаної енергосистеми України є одним з перспективних напрямків. Циклічний характер їх функціонування призводить до значного коливання теплової потужності на вході теплових мереж. Для згладжування цих коливань необхідно застосовувати технології акумуляції теплової енергії в мережах
Значне коливання потужності на вході теплової мережі зумовить динамічні процеси, які, на даний час недостатньо вивчені, і це може вплинути  на надійність роботи систем теплопостачання.
Метою роботи є визначення характеру зміни температур теплоносія та потужності на вході теплової мережі при акумуляції теплової енергії та факторів, які на це впливають.
Проведений аналіз  динамічних процесів дозволив отримати аналітичні вирази для температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах, потужності та швидкості її зміни на вході теплової мережі в процесі акумуляції в неї теплової енергії. Було встановлено, що в процесі акумуляції теплової енергії в мережах. температура теплоносія в подавальному трубопроводі буде зростати лінійно, а у зворотному - ступінчасто.
Показано, що єдиними факторами, які впливають на величину максимальної потужності на вході теплових мереж та швидкість її зміни. є витрати теплоносія та швидкість зміни його  температури. Встановлено, що потужність на вході теплових мереж на початку акумуляції буде зростати,  а після того, як швидкості зміни температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах зрівняються, вона буде спадати. Після приходу теплоносія від останнього вентиля системи його перепуску приріст потужності буде дорівнювати нулю (процес акумуляції закінчиться).

Ключові слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік,  температура теплоносія, потужність.

Дерій В. О. Технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах Дерій В. О. Технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 578.28 Кбайт
Скачувань: 3983
Одним із можливих варіантів регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України є використання електротеплових споживачів-регуляторів (ЕТСР) в системах централізованого теплопостачання. При скиданні ЕТСР великої кількості теплової енергії в мережі (період «нічного провалу»), неминуче виникне необхідність в її акумуляції. На даний час теоретична база акумуляції теплової енергії ЕТСР в теплових мережах напрацьована в недостатній мірі, що може бути перешкодою для їх масового впровадження в централізованих системах теплопостачання.
Метою роботи є визначення технічно можливого потенціалу акумуляції теплової енергії в мережах.
Одним із обмежень, які зумовлюються забезпеченням надійності системи централізованого теплопостачання, є не перевищення максимальних температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах.
Проведений аналіз показав, що для забезпечення надійності функціонування системи теплопостачання, температура теплоносія в подавальному трубопроводі, під час акумуляції теплової енергії, не може мати максимальне значення у всьому діапазоні температур навколишнього повітря, вона повинна зменшуватися пропорційно збільшення його температури.
Дослідження установили, що технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах на 35–50% менший від теоретичного (залежно від температури теплоносія у зворотному трубопроводі). Причиною зменшення технічного потенціалу є неможливість одночасно підтримувати максимально допустиму температуру теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах в процесі акумуляції теплової енергії в мережах.

Ключові слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік, теплова енергія, температура теплоносія, потенціал.

Дерій В.О. Модель для прогнозування потужності ОЕС України під час нічного провалу графіків електричних навантажень Дерій В.О. Модель для прогнозування потужності ОЕС України під час нічного провалу графіків електричних навантажень

Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 712.83 Кбайт
Скачувань: 17
В роботі наведено опис створеної моделі для оперативного прогнозування потужності ОЕС України в період нічного провалу її графіків електричних навантажень та розробленого алгоритму її функціонування. В якості функції апроксимації нічного провалу вибрано поліном другого ступеня. В результаті проведених досліджень та тестових розрахунків створеної моделі були виявлені фактори впливу на  аргументи функції – це температура зовнішнього повітря та тривалість світлового дня.  Ці фактори обумовлюють похибки в прогнозуванні. Визначено основні причини цих похибок. Аналіз факторів впливу дозволив  визначити їх аналітичні залежності. Встановлено, що максимальні похибки прогнозування виникають на кінцях інтервалу нічного провалу графіків електричних навантажень.   Для зменшення похибок в прогнозування потужності запропоновано використовувати на кінцях інтервалу нічного провалу похідні функції апроксимації, а в інші проміжки часу – поліном другого ступеня. Проведене тестове моделювання потужності ОЕС України під час її нічного провалу графіків електричних навантажень за період з 30.11.2015 р. по 30.04.2017 р. показало, що максимальна відносна похибка прогнозування не перевищує 9,4%, а відносне середнє її значення становить 3,9%.
Ключові слова: ОЕС України, модель, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, прогнозування.

Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 670.25 Кбайт
Скачувань: 1000

В роботі проведено  аналіз режимів спільної роботи електричних теплогенераторів, призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів», та систем централізованого теплопостачання. Отримані аналітичні залежності зміни в часі електричної та теплової потужності електричних теплогенераторів та штатних котлів теплових джерел систем теплопостачання при їх спільній роботі. Розглянуто особливості їх спільної роботи в опалювальний та неопалювальний періоди.

Ключові слова: ОЕС України, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, електричні теплогенератори, системи централізованого теплопостачання, теплова енергія.

Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 354.43 Кбайт
Скачувань: 451

В статті викладено результати проведеного аналізу впливу на довкілля використання різного типу споживачів-регуляторів (електрокотлів, теплових насосів та когенераційних установок), призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів». Встановлено, що додаткове споживання електроенергії електричними теплогенераторами (ЕТГ) буде становити 5,35 млрд  кВт·год в рік. Для виробництва такої кількості електроенергії необхідно буде спалити на ТЕС 7456 – 6527 тис. т вугілля (залежно від періоду експлуатації ЕТГ), що призведе до суттєвого впливу на довкілля у вигляді викидів парникових газів та забруднюючих речовин – окислів сірки та пилу. Відповідно до цього та згідно з Податковим кодексом України, ТЕС змушені будуть заплатити додаткові податки на ці викиди, які до їх реконструкції будуть сягати біля 200 млн грн на рік. Тому, впроваджувати електричні теплогенератори доцільно після проведення модернізації та реконструкції теплових електростанцій, яка дозволить значно зменшити викиди шкідливих речовин, а відповідно і податки на них (в 13,8 рази).
Якщо в якості електричних теплогенераторів використовувати теплові насоси, то за життєвий цикл їх експлуатації буде охолоджена значна частина ґрунту, що зробить його непридатним до рослинництва, порушиться екологічна рівновага та виникне дискомфорт для мешканців. Процес відновлення температури ґрунту після виведення теплових насосів із експлуатації займає понад 20 років. При впровадженні повітряних теплових насосів великої потужності існує загроза зміни мікроклімату житлового масиву (переохолодження в холодну пору року та перегрів влітку). Для зменшення впливу теплових насосів на довкілля доцільно використовувати  низькопотенційні джерела енергії техногенного характеру – теплоту каналізаційних стоків, технологічних вод, систем вентиляції, димових газів та інше.

Ключові слова: електричні теплогенератори, ОЕС України, нічний провал, електричні котли, теплові насоси, екологічний вплив.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 21