Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

 Кулик М. М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частотою і потужністю Кулик М. М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частотою і потужністю

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 1.34 Мбайт
Скачувань: 6003
В поточному стані Об’єднана енергосистема (ОЕС) України функціонує у складі енергетичного об’єднання, в яке входять енергосистеми Російської Федерації, України та країн Балтії. В цьому об’єднанні функціонує загальна система автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП), яка використовує ГЕС енергосистеми Росії. Системні аварії, що відбувалися в Україні протягом останніх років (відключення енергоблоків АЕС), показали її прийнятну ефективність. Однак таке становище не може вважатись нормальним і в сучасних умовах довго існувати не буде через низку чинників, серед яких найбільш вагомими є енергетична безпека, приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E, конкурентоздатність та ін. Тому наразі існує гостра необхідність розроблення в структурі ОЕС України сучасної, повноцінної, власної САРЧП.
Порівняння техніко-економічних показників розглянутих варіантів побудови підсистеми вторинного регулювання САРЧП демонструє безсумнівну перевагу структури, що використовує споживачі-регулятори (СР) у вигляді теплонасосних систем (ТНС).
Побудова САРЧП на основі споживачів-регуляторів потребує на 8,235 млрд грн (1,03 млрд дол. США, або на 38%) менше капіталовкладень у порівнянні з її традиційним варіантом, що використовує генератори-регулятори.
Система АРЧП на основі СР забезпечує чистий річний прибуток обсягом 23,4 млрд грн (2,92 млрд дол. США) та термін окупності капіталовкладень 0,58 року, тоді як ці показники для системи з традиційною структурою становлять 0,81 млрд грн (0,1 млрд дол. США) та 26,8 року відповідно.
Система з використанням СР забезпечує зменшення використання природного газу на котельнях та ТЕЦ на 4,33 млрд куб. м вартістю 20,51 млрд грн ( 2,56 млрд дол. США), необхідних для вироблення на них 33,9 млн Гкал тепла, оскільки ТНС використовують електроенергію, вироблену без вживання природного газу. Цей фактор забезпечує не тільки високу економічну ефективність зазначеного варіанта структури САРЧП, а й значне зростання рівня енергетичної безпеки держави.
Структура САРЧП на основі СР щорічно використовує 4,43 млн т у.п. (3,1 млн т н. е.) скидного техногенного тепла та теплоти довкілля, що окрім забезпечення зростання її економічної ефективності скорочує викиди парникових газів і інших шкідливих речовин.
Економічна ефективність структури САРЧП на основі СР в порівнянні з її традиційною структурою становить 22,59 млрд грн (2,82 млрд дол. США) щорічно.

Ключові слова: автоматичне регулювання частоти і потужності, споживач-регулятор, генератор-регулятор, теплонасосна станція, чистий прибуток, капіталовкладення, термін окупності, економічний ефект.

Білодід В. Д. Оцінка можливостей підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок Білодід В. Д. Оцінка можливостей підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 2.34 Мбайт
Скачувань: 5247
Визначено можливі обсяги утилізації теплоти відхідних димових газів на ТЕЦ України при застосуванні теплонасосних установок. Принципова схема системи утилізації передбачає встановлення теплообмінника- утилізатора на тракті димових газів з передачею вилученої теплоти теплонасосною установкою в мережу централізованого теплопостачання.
Проблема полягає в тому, що при зміні навантажень ТЕЦ змінюється продуктивність котлів і в результаті змінюється тепловий потік, що виноситься димовими газами. Необхідним є визначення оптимальної потужності теплонасосних установок, яка забезпечить максимальну віддачу від них впродовж року.
Приведено методику розрахунку оптимальної потужності теплових насосів для ТЕЦ за рівнем тиску пари. Оцінено можливу економію палива для системи найкрупніших ТЕЦ України сумарною встановленою потужністю 4936 МВт. Оптимальною потужністю теплових насосів для них є потужність 273-340 МВт, в т.ч. для ТЕЦ з тиском пари 8,8 МПа - 99-120 МВт, з тиском 12,7 МПа - 107,5-134 МВт, з тиском 23,5 МПа - 67-83 МВт при утилізації 60 і 80% теплового потоку димових газів. Показано, що загальна економія палива може сягати значення в 250-550 тис. т у.п. на рік і більше залежно від стану обладнання та потужності ТН при підвищенні середніх значень ККД котлів на 7-9%.

Ключові слова: ТЕЦ, утилізація теплоти, система централізованого теплопостачання, тепловий насос, методика розрахунків, економія палива.

Білодід В. Д., Дерій В .О. Акумуляційна здатність теплових мереж Білодід В. Д., Дерій В .О. Акумуляційна здатність теплових мереж

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 804.52 Кбайт
Скачувань: 5636
Теплоємнісна акумуляція принципово присутня в будь-яких системах теплопостачання. Спочатку джерело теплової енергії нагріває теплоносій (фактично відбувається процес акумуляції теплової енергії в теплоносії), потім теплоносій віддає акумульовану теплову енергію споживачам. Крім того, вона конче потрібна за необхідності термінового скидання теплової енергії нештатних теплогенераторів, наприклад, електротеплових споживачів-регуляторів, які можуть бути використані для регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України [1], що є актуальним у даний час.
Метою роботи є визначення внеску матеріалів конструкції теплових мереж на їх акумуляційну здатність.
Проведений аналіз дозволив визначити основні матеріали конструкції теплових мереж, які впливають на її сумарну акумуляційну здатність та оцінити величину внеску кожного із них для типового ряду магістральних трубопроводів. Встановлено, що основний внесок дають матеріали трубопроводів та їх ізоляція. Показано, що величина цього впливу не перевищує 9% і тому може бути врахована за допомогою поправкового коефіцієнта, значення якого визначено для всього типового ряду трубопроводів магістральних мереж.

Ключові слова: теплові мережі, акумуляція, трубопровід, ізоляція, поправковий коефіцієнт.

Бабін М. Є., Григор’єв Р. В., Дубовський С. В., Левчук А. П. Річна ефективність використання палива індивідуальними газовими котлами Бабін М. Є., Григор’єв Р. В., Дубовський С. В., Левчук А. П. Річна ефективність використання палива індивідуальними газовими котлами

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 452.12 Кбайт
Скачувань: 5805
У статті обґрунтовано актуальність коректної оцінки середньорічної ефективності використання палива в індивідуальних системах теплопостачання на основі газових котлів, що широко використовуються в Україні. На основі аналізу літературних даних встановлено, що циклічний режим роботи малих котлів супроводжується значним зниженням економічності через наявність додаткових втрат — теплових втрат експлуатаційної готовності. Тому оцінювання середньорічної ефективності використання палива такими котлами за паспортним значенням теплового ККД слід вважати неприпустимим. Через відсутність у технічних стандартах України вимог щодо обов’язкового визначення та представлення даних про додаткові втрати експлуатаційної готовності запропоновані формули для орієнтовних розрахунків таких втрат. Висновки щодо сезонної ефективності використання палива побутовими котлами в архітектурно-кліматичних умовах України свідчать про те, що цей показник може змінюватися у межах 50–79 %, залежно від ступеню технологічної досконалості котла. Крім того, зроблений висновок про те, що в Україні необхідно запровадити гармонізовані міжнародні стандарти визначення економічності побутових котлів за показником середньорічної ефективності використання палива, а також обов’язково зазначати у паспортних характеристиках фактичні значення втрат експлуатаційної готовності.

Ключові слова: середньорічна, втрати, індивідуальна, система, сезонні, теплопостачання, газ, котли, експлуатаційна, готовність.

Бабін М. Є., Дубовський С. В., Коберник В. С., Рейсіг В. А. Емісія оксидів азоту в теплоенергетичних установках Бабін М. Є., Дубовський С. В., Коберник В. С., Рейсіг В. А. Емісія оксидів азоту в теплоенергетичних установках

популярний!
Збірник №: 1 (17) 2008 р.
Розмір файлу: 616.23 Кбайт
Скачувань: 6412
Запропоновано розрахункову методику визначення показника емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду. Методика враховує кінетику утворення та руйнування оксидів азоту при спалюванні палива в теплоенергетичної установці.

Ключові слова: оксид азоту, показник емісії, час хімічної релаксації.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 22