Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем

Документи

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Оцінка безпеки об’єкта «Укриття» в процесі перетворення на екологічно безпечну систему Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Оцінка безпеки об’єкта «Укриття» в процесі перетворення на екологічно безпечну систему

Збірник №: 3 (58) 2019 р.
Розмір файлу: 318.32 Кбайт
Скачувань: 15
Складність безпечної експлуатації об’єкта «Укриття» (ОУ), наявність даних різної кваліметричної природи, що описують його поведінку, обумовлює необхідність розробки нових методів оцінювання безпеки аналізованого об’єкта, які дозволили б провести інтеграцію цих даних в рамках єдиного підходу. Запропоновані методичні основи засновані на системному підході і нечіткому логічному виведенні, що дозволяє використовувати якісні та кількісні дані про об’єкт, що аналізується. Для прийняття рішень з урахуванням значущості кожного аспекту відносно один одного і кількісної оцінки варіантів рішень пропонується використовувати підхід на основі методу аналізу ієрархій, що дає змогу визначити безпечний стан ОУ. Наведено категорії умов експлуатації ОУ; вихідні події аварій на об’єкті за частотою їх виникнення; першочергові завдання для забезпечення безпеки зазначеного об’єкта; основні вимоги критеріїв безпеки та принципи її класифікації. Докладно розглянуто загальні критерії безпеки в процесі перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, що включають критерії ядерної безпеки, радіаційної безпеки, екологічної безпеки та пожежовибухонебезхпечності. Зазначається, що кількісний аналіз безпеки ОУ з використанням наведених критеріїв безпеки можливий лише з урахуванням методів об’єктивного вимірювання і прогнозування наслідків небезпеки. Вказуються основні елементи рівня потенційної небезпеки, що входять в систему аналізу, та принципи формування показників безпеки ОУ. Перелічено кроки процесу оцінки вихідних подій в ході аналізу ймовірності аварій на ОУ та етапи проведення розрахунково-аналітичних досліджень виникнення і розвитку аварії на цьому об’єкті. Приведено етапи процесу підтримки прийняття рішень з попередження аварій і мінімізації екологічних наслідків та матрицю прийняття рішень в аварійних ситуаціях на основі оцінок експертів.
Ключові слова: норми і правила безпеки, принципи і критерії безпеки, відпрацьоване ядерне паливо, радіоактивні відходи.

Бикова Є. В. Методичний підхід до розрахунку порогових значень індикаторів для аналізу енергетичної безпеки на прикладі Молдавської енергосистеми Бикова Є. В. Методичний підхід до розрахунку порогових значень індикаторів для аналізу енергетичної безпеки на прикладі Молдавської енергосистеми

популярний!
Збірник №: 1 (8) 2003 р.
Розмір файлу: 430.78 Кбайт
Скачувань: 5631
Описано новий метод розрахунку порогових значень індикаторів енергетичної безпеки – метод функціональних взаємозв'язків, що дозволяє враховувати взаємний зв'язок індикаторів енергетичної безпеки, як поміж собою, так і з індикаторами економічної безпеки. Це дає можливість за одним прийнятим головним пороговим значенням індикатора економічної безпеки з використанням структурних схем взаємозв'язку розраховувати порогові значення індикаторів енергетичної безпеки. Обрано та згруповано у блоки систему індикаторів енергетичної безпеки. Наведено результати розрахунків індикаторів енергетичної безпеки - порогових і фактичних, зроблено оцінку рівня енергетичної безпеки енергетичної системи Молдови.

Ключові слова: індикатори енергетичної безпеки, метод функціональних взаємозв'язків, порогові значення індикатора, структурні схеми взаємозв'язку.

Віхарєв Ю. О. Про вплив перемінних режимів на надійність теплоенергетичного обладнання Віхарєв Ю. О. Про вплив перемінних режимів на надійність теплоенергетичного обладнання

популярний!
Збірник №: 1 (2) 2000 р.
Розмір файлу: 371.85 Кбайт
Скачувань: 5469
Виконано аналіз впливу перемінних (пуско-зупиночних) режимів на надійність теплоенергетичного обладнанняю Одержано кількісні оцінки.

Ключові слова: енергетична система, перемінні режими, показники надійності обладнання.

Клевцов С.В. Концепція з управління запасами безпеки енергоблоків атомних станцій Клевцов С.В. Концепція з управління запасами безпеки енергоблоків атомних станцій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 615.07 Кбайт
Скачувань: 2545

На сьогодні існує тільки один підхід прийняття рішень з безпеки АЕС, що базується на імовірнісній оцінки.  Тем не меньше, безпека АЕС як і раніше обґрунтовується детерміністично. Для усунення даного протиріччя розроблена концепція управління безпекою на підставі детерміністичного аналізу, для чого вимірюються запаси безпеки, які зіставляються з детерміністичними критеріями безпеки для прийняття обґрунтованого рішення. Методологія рекомендується для застосування в регулюючої діяльності, при проектуванні і експлуатації АЕС.

Ключові слова: дефіцит безпеки, граничне значення дефіциту безпеки, безрозмірне значення запасу безпеки, профіль безпеки, управління запасами безпеки.

Лінецький Й. К., Щербина Є. В., Лещенко І. Ч., Вертепов А. Г. Оперативна діагностика обладнання в системах магістрального транспорта газу Лінецький Й. К., Щербина Є. В., Лещенко І. Ч., Вертепов А. Г. Оперативна діагностика обладнання в системах магістрального транспорта газу

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 342.95 Кбайт
Скачувань: 5391
Описано алгоритм розрахунку коефіцієнтів технічного стану відцентрових нагнітачів магістральних газопроводів. Наведено результати оперативної діагностики газотурбінних установок і відцентрових нагнітачів компресорної станції Правохеттінська ТОВ "Тюментрансгаз".

Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, відцентровий нагнітач, фактичний технічний стан обладнання.
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 2