Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем

Документи

Білодід В. Д., Дерій В. О. Оцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи Білодід В. Д., Дерій В. О. Оцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 2.76 Мбайт
Скачувань: 4644
Зроблена оцінка можливих потужностей електричних теплогенераторів (ЕТ) на основі електрокотлів та теплових насосів, які доцільно встановити в системах централізованого теплопостачання (СЦТ) у якості споживачів-регуляторів навантаження в ОЕС України. Для СЦТ на основі АЕС, ТЕС, та опалювальних котелень визначені типи ЕТ та умови їх використання. Показано, що для СЦТ, утворених на основі АЕС, ТЕС та ТЕЦ, потенціал електричної маневреної потужності ЕТ становить 19,8 МВт, а при акумулюванні теплової енергії в тепломережах він зростає до 59,4 МВт. Для СЦТ на основі опалювальних котелень потенціал електричної маневреної потужності ЕТ оцінено величиною в 2,25–2,8 ГВт.

Ключові слова: ОЕС України, електричні теплогенератори, теплові насоси, електричні котли, теплове навантаження.

Денисов В. А., Чуприна Л. В. Сценарій розвитку ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь Денисов В. А., Чуприна Л. В. Сценарій розвитку ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 1.74 Мбайт
Скачувань: 5655
Запропоновано квазідинамічну економіко-енергетичну модель розвитку житлово-комунального господарства України. Розв’язується завдання оптимізації обсягів використання традиційних і новітніх енергоефективних технологій за умови дотримання рівноваг обсягів потреб і споживання житлово-комунальних послуг. Процес розвитку житлово-комунального господарства розглядається як послідовність станів оптимальної рівноваги для кожного з дискретних моментів часу під дією інвестицій як управлінь. Розраховуються оптимальні параметри технологій виробництва, постачання та споживання житлово-комунальних послуг на поточний момент та на перспективу. На основі реальних даних виконані тестові розрахунки загальних та з розподіленням за адміністративно-територіальними ознаками і технологіями оптимальних обсягів постачання теплової енергії, витрачених паливно-енергетичних ресурсів, вартості модернізації систем теплопостачання та сценаріїв впровадження новітніх енергоефективних технологій у ЖКГ України.

Ключові слова: модель, енергоефективні технології, оптимальна рівновага, інвестиції, житлово-комунальне господарство, сценарій розвитку.

Дерій В. О., Левчук А. П. Реальний потенціал маневреної потужності ТЕЦ України з впровадженими електротепловими регуляторами Дерій В. О., Левчук А. П. Реальний потенціал маневреної потужності ТЕЦ України з впровадженими електротепловими регуляторами

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 2.02 Мбайт
Скачувань: 4594
Однією із гострих проблем ОЕС України є дефіцит маневрових потужностей. Він особливо відчутний в години «нічного провалу» графіка електричних навантажень і призводить до вимушеної зупинки вугільних енергоблоків ТЕС 200-300 МВт, які використовуються для регулювання. Такий режим роботи вугільних енергоблоків обумовлює зменшення їх ресурсу, перевитрати палива, збільшення витрат на експлуатацію, поточний та капітальні ремонти. Загальні втрати при цьому за різними оцінками сягають 2,2 млрд грн на рік.
Запропоновано підхід по збільшенню маневреної потужності в ОЕС України шляхом використанням на ТЕЦ електротеплових регуляторів (ЕТР). В результаті проведених досліджень визначені крупні ТЕЦ України, які найбільш доцільно залучати для надання системних послуг. В якості ЕТР пропонується використовувати електрокотли та теплові насоси. Проаналізовано три варіанти впровадження ЕТР на ТЕЦ. Для кожного варіанту визначено потенціал маневреної потужності та показники ефективності з урахуванням фактичних теплових навантажень. Наведено можливі варіанти включення ЕТР в технологічні схеми ТЕЦ.
Показано, що реальний технічний потенціал маневреної потужності ТЕЦ України, які працюють круглий рік становить 763,7 МВт.

Ключові слова: ОЕС України, ТЕЦ, електротеплові регулятори, електричні котли, теплові насоси, маневрова потужність, баланс, теплота, електроенергія.

Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Оцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Оцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 2.27 Мбайт
Скачувань: 3550

В даній статті розглянуто технологічні принципи функціонування системи теплопостачання в Україні.
Визначено, що необхідність створення ринку теплової енергії можна обґрунтувати невирішеними проблемами в частині неповного використання надлишкових ресурсів та територіального потенціалу України, а також відсутністю конкурентних умов у сфері теплопостачання.
Метою роботи є визначення рівня ефективності теплопостачання при створенні локального ринку теплової енергії на основі імітаційної моделі при заданих обсягах споживання теплової енергії, кількості виробників в системі та обмежень в частині можливості входу в ринок.
У висновках визначено оптимальні умови функціонування ринку теплової енергії при визначених параметрах кількості виробників та об’єму споживання теплової енергії.

Ключові слова: ринок теплової енергії, система теплопостачання, модель, тариф на теплову енергію.

Дубовський С. В., Соколовська І. С. Оптимізація напрямів та термінів впровадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у теплопостачанні Дубовський С. В., Соколовська І. С. Оптимізація напрямів та термінів впровадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у теплопостачанні

популярний!
Збірник №: 1 (21) 2010 р.
Розмір файлу: 613.49 Кбайт
Скачувань: 5780
Впровадження стандартів щодо ефективності енергоустаткування — один з найдієвіших напрямів реалізації енергозбереження у сфері теплоенергетики, де більшість устаткування потребує заміни. Надавати чинності новим стандартам має сенс, якщо для цього існують реальні умови. Модернізація теплогенерувального обладнання потребує значних коштів і не може здійснюватись одночасно у всій галузі. Тому необхідно розроблювати сценарії найбільш економічно вигідного впровадження нового устаткування з визначенням порядку оновлення за потужністю й у часі за умови обмежених інвестицій. Розроблено нову методику та запропоновано узагальнений підхід до економічного оцінювання оптимальних напрямів та послідовності впровадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у сфері теплопостачання з урахуванням економічних, екологічних та соціальних аспектів на прикладі модернізації парку водогрійних котлів на природному газі.

Ключові слова: теплопостачання, водогрійні котли, стандарти, економічний ефект, оцінювання ефективності, оптимізація.
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3