Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Дрьомін І.В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з сонячними електростанціями Дрьомін І.В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з сонячними електростанціями

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 1.12 Мбайт
Скачувань: 4008
Нестабільний характер видачі потужності сонячних електростанцій (СЕС) в мережу зумовлює необхідність всебічного дослідження відповідних процесів регулювання та їх впливу на роботу енергосистеми, насамперед, з точки зору впливу процесів генерації потужності СЕС на частоту та відповідні процеси автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП).
Наведено математичну модель процесів генерації на СЕС, яка включена у модель АРЧП, що дозволяє досліджувати процеси регулювання як у системах АРЧП з традиційними регуляторами (генераторами), так і в системах АРЧП з швидкодіючими споживачами-регуляторами.
На прикладі ОЕС України представлені результати експериментів з наведеною у статті математичною моделлю СЕС. Встановлено, що для генераторів-регуляторів ключовим є обмеження на швидкість набору/скидання потужності, на відміну від споживачів-регуляторів, для яких ключовим є обмеження на рівень максимальної потужності.
Виявлено, що за умови максимальної потужності СЕС, що дорівнює максимальній потужності генератора-регулятора ГЕС (3 ГВт), швидкість набору/скидання потужності ГЕС забезпечує ефективне регулювання при допустимому відхиленні частоти 0,02 Гц. При інших рівних умовах ні пиловугільні, ні газомазутні ТЕС не в змозі утримувати відхилення частоти навіть в межах 0,2 Гц.

Ключові слова: математичне моделювання, вітрові електростанції, регулювання частоти, споживачі-регулятори, генератори-регулятори, АРЧП, об'єднана енергосистема.

Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ризик збитку від обмеження електроспоживання підприємства Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ризик збитку від обмеження електроспоживання підприємства

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 296.87 Кбайт
Скачувань: 4531
При обмеженні електроспоживання підприємства виникає необхідність перебудови всього його технологічного процесу. Для вирішення задачі оптимізації перебудови виробництва та керування ним як критерій може бути використано ризик збитку від обмеження електроспоживання підприємства. Ризик визначається як добуток розміру очікуваного збитку на імовірність виникнення ситуації, що призводить до цього збитку. Запропоновано методи оцінки питомого збитку підприємства від обмеження електроспоживання на тривалий період із попередженням та оцінки імовірності виникнення збитку.

Ключові слова: промисловість, підприємство, електроспоживання, потужність, обмеження, критерій, збиток, технологічний процес, оптимізація, ризик, питомий збиток.

Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк А. П. Модель оптимального управління сумарним режимом електроспоживання розосереджених промислових об'єктів Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк А. П. Модель оптимального управління сумарним режимом електроспоживання розосереджених промислових об'єктів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 401.05 Кбайт
Скачувань: 4429
Структура електроспоживання сучасної промисловості має розосереджений характер при скороченні обсягів інформації про об'єкти управління, що надходить у центр. Розроблено ієрархічну модель оптимального управління сумарним режимом електроспоживання розосереджених промислових об'єктів, у якій реалізується узгоджене прийняття рішень на різних рівнях ієрархії. Пропонується алгоритм прийняття оптимальних керуючих рішень у центрі і на периферії.

Ключові слова: електроспоживання, режим, модель, управління, розосередження, алгоритм, промисловість, обладнання, технологія.

Загурський В. Г., Каплін М. І. Особливості методики розрахунку технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем для формування диференційованих за зонами доби тарифів на електроенергію Загурський В. Г., Каплін М. І. Особливості методики розрахунку технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем для формування диференційованих за зонами доби тарифів на електроенергію

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 372.74 Кбайт
Скачувань: 4104
Отримано міжпараметричні залежності функціональної моделі графіків навантаження за тривалістю розподільної електричної мережі у разі наявності інформації лише про максимум навантаження. Побудовано апроксимації таких залежностей поліномами 1-4-го порядку. Обґрунтовано застосування запропонованої моделі для розрахунку диференційованих за зонами доби тарифів на електроенергію.

Ключові слова: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат, графік навантаження за тривалістю.

Каплін М. І., Загурський В. Г. Методика виділення зонних складових технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем Каплін М. І., Загурський В. Г. Методика виділення зонних складових технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 232.59 Кбайт
Скачувань: 4206
Розроблено методику розрахунку часток технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем, що відповідають добовим зонам графіка навантаження. Границі добових зон визначаються як розв'язки нелінійного рівняння для потужності на основі апроксимаційної аналітичної моделі графіка навантаження за тривалістю. Розраховано відповідні вартості втраченої електроенергії за одноставочним тризонним тарифом. Досліджено залежність втрат та їх вартості від коефіцієнта нерівномірності графіка навантаження.

Ключові слова: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат, графік навантаження за тривалістю, добові зони графіка навантаження.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 10