Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р. Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 1.26 Мбайт
Скачувань: 4229
Вибір оптимальної марки вугілля для ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання здійснюється за допомогою формулювання задачі багатокритеріальної оптимізації для системи котел–вугільне паливо. Запропоновано сукупність частинних критеріїв оптимальності для оцінки ефективності функціонування ТЕЦ під час спалювання вугілля в котлі.
На основі аналізу та оцінки ступеня впливу основних параметрів енергетичного вугілля на показники роботи ТЕЦ для математичного моделювання вибрано фізико-хімічні, теплотехнічні та економічні характеристики – зольність, вміст сірки, волога, теплота згорання, ціна продукції та коефіцієнт доступності – частка виду вугільної продукції в сукупному обсязі вітчизняного товарного вугілля.
Для визначення узагальненого критерію оптимальності системи використано принцип крайнього песимізму (критерій Вальда). Оптимальним вважається вид вугільної продукції, для якого мінімальна оцінка за одним із частинних критеріїв є максимальною у переліку цих видів. Таким чином досягається рівноправність впливу окремих критеріїв на результат вибору.
Розглянуто приклад застосування розробленої моделі до вибору оптимальної марки палива при переведенні на спалювання вугілля котла БКЗ-420-140НГМ. Для оцінки ефективності паливозабезпечення ТЕЦ використано вісім технологічних, теплотехнічних та фізико-хімічних, цінових показників вугільної продукції власного виробництва та шести – для імпортованого вугілля.

Ключові слова: енергетичне вугілля, марка, ТЕЦ, штиб, багатокритеріальна оптимізація.

Стогній О. В., Макортецький М. М. Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України Стогній О. В., Макортецький М. М. Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 1.4 Мбайт
Скачувань: 3993
Одна з основних причин низької ефективності вуглевидобувних підприємств – високий рівень фізичного та морального зносу устаткування для очисних і підготовчих робіт, підземного транспорту тощо.
В ситуації, коли економіка країни переживає складний період, важливим питанням у модернізації підприємств вугільної галузі є оптимальне використання державних коштів, тобто забезпечення максимальної продуктивності встановленого обладнання при мінімальних енергетичних витратах у результаті його експлуатації.
Запропоновано модель оптимізації устаткування вуглевидобувних комплексів. Вибрано критерієм оптимальності продуктивність галузі при мінімальному споживанні електроенергії та мінімальних фінансових витратах на модернізацію шахт.
Апробація моделі під час формування вуглевидобувних комплексів у вугільній промисловості України за розробленим алгоритмом засвідчила працездатність моделі та її адекватність об’єкту дослідження. Отримані результати показують високу ефективність оптимального варіанта впровадження нової техніки.

Ключові слова: вуглевидобувна галузь, математична модель, програмно-інформаційний комплекс, гірниче устаткування, капіталовкладення.

Туваржієв В. К., Ленчевський Е. А. Методи та моделі оптимізації обмеження електроспоживання при дефіциті потужності в енергосистемі Туваржієв В. К., Ленчевський Е. А. Методи та моделі оптимізації обмеження електроспоживання при дефіциті потужності в енергосистемі

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 431.2 Кбайт
Скачувань: 4110
Проаналізовано декілька моделей оптимізації обмеження навантаження електроспоживачів, запропоновано удосконалений багатофакторний аналіз "ефект-затрати" для розробки системи розвантаження енергосистеми при дефіциті активної потужності.

Ключові слова: обмеження навантаження, втрати енергії, телеуправління, електроспоживачі.

Шульженко С. В. Динамічна модель математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики зі стохастичною змінною Шульженко С. В. Динамічна модель математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики зі стохастичною змінною

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 2.16 Мбайт
Скачувань: 3864
Глобалізація економіки, що зумовлює обмежені можливості впливу на національні ринки паливно-енергетичних ресурсів з боку держави і, як наслідок, веде до їх волатильності, впровадження ринкових принципів регулювання електроенергетикою суттєво підвищує невизначеність майбутніх умов її функціонування і об’єктивно вимагає удосконалення існуючих та розробки нових математичних моделей і методів прогнозування, які мають враховувати означені фактори. В статті запропонована математична оптимізаційна модель розвитку національної атомної енергетики, яка здатна враховувати зростаюче різноманіття доступних атомних технологій генерації електроенергії, а також зростаючу невизначеність майбутніх умов її функціонування, зокрема, терміну продовження експлуатації існуючих енергоблоків АЕС, що моделюється відповідною стохастичною змінною. На відміну від математичних моделей, які побудовані з використанням імітаційних методів, що притаманно для виконання досліджень розвитку ядерної енергетики як найбільш консервативної галузі електроенергетики і які здатні дуже обмежено моделювати збурення зовнішніх факторів, що зумовлює можливість розрахунку обмеженої кількості траєкторій розвитку, запропонована математична модель і алгоритм її реалізації здатні моделювати практично необмежену кількість зовнішніх збурень, зокрема, із використанням стохастичних змінних. New Page 1

Ключові слова: математична модель.

Шульженко С. В. Особливості врахування граничних періодів прогнозування на прикладі динамічної моделі математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики Шульженко С. В. Особливості врахування граничних періодів прогнозування на прикладі динамічної моделі математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 1.51 Мбайт
Скачувань: 4221
Запропонована математична оптимізаційна модель з цілочисельною змінною розвитку національної атомної енергетики, яка здатна враховувати граничні періоди прогнозування, обмеження на доступні інвестиційні ресурси, часовий лаг необхідний для будівництва генеруючої потужності, термін її експлуатації. Математична модель реалізована мовою моделювання MathProg, що дозволяє розробляти і реалізовувати моделі математичного програмування, спрямовані на вирішення не окремих задач, а задач певного класу, наприклад задач розвитку національної енергетики. Формування конкретної реалізації моделі можливо здійснювати шляхом корегування лише вхідних даних. Швидкість отримання розв'язку наведеної в статті моделі з цілочисельною змінною (0.2 секунди) дозволяє зробити висновок стосовно перспективності використання пакету GLPK для пошуку оптимальних рішень більш складних моделей розвитку енергетики.

Ключові слова: математична модель, математичне програмування, цілочисельна змінна, атомна електростанція, національна електроенергетика.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 9 з 10