Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Спітковський А.І., Лещенко І.Ч., Лебідь М.В. Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць «витрати-випуск» за даними статистичних служб України та Євросоюзу Спітковський А.І., Лещенко І.Ч., Лебідь М.В. Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць «витрати-випуск» за даними статистичних служб України та Євросоюзу

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 5.86 Мбайт
Скачувань: 2396

Наведено опис та результати роботи нового програмно-інформаційного блоку «LEON», який використовується для підготовки вихідних даних для розрахунків з використанням моделей міжгалузевого балансу. Цей блок дозволяє агрегувати дані міжгалузевого балансу, який щорічно розробляється Державною службою статистики України у форматі електронних таблиць MS Excel, та проводити обробку даної інформації з метою визначення коефіцієнтів проміжного споживання. Наведено розраховані коефіцієнти з використанням даних Держстату України за 2012–2015 роки та даних Статистичного бюро Європейського Союзу за 2005–2007 роки. Показано, що дані Держстату України не можуть бути використані у моделях міжгалузевого балансу через значні розбіжності за роками, водночас, дані Євросоюзу виявляються повністю придатними для використання у моделі Леонтьєва.

Ключові слова: таблиці міжгалузевого балансу, модель «витрати-випуск» Леонтьєва, агрегування, коефіцієнти проміжного споживання.

Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 157.11 Кбайт
Скачувань: 4309
На основі розв'язання диференційного рівняння розпаду радіонуклідів розроблено алгоритм і практичну методику аналізу процесів розпаду і накопичення радіонуклідів у довкіллі при довільних законах їх надходження. Методику проілюстровано числовим прикладом і може бути застосовано для практичних розрахунків у розв'язанні екологічних задач, пов'язаних із накопиченням радіоактивних викидів об'єктами енергетики - ТЕС і АЕС.

Ключові слова: моделювання, радіонукліди, розпад, накопичення, довкілля, радіоактивні викиди.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 446.84 Кбайт
Скачувань: 4598
Врахування вимог енергетичної безпеки в моделях паливозабезпечення економіки держави має здійснюватись вже на етапі моделювання потоків та балансів палив. Це випливає з необхідності перерозподілення обсягів між країнами-експортерами або обмеження загальної величини імпорту при одночасному зростанні власного видобутку.
Запропоновані методи врахування вимог енергетичної безпеки базуються на представленні факторів енергетичної безпеки разом з їх пороговими значеннями у вигляді лінійних обмежень задачі лінійного програмування.
Лінійні обмеження, утворені факторами енергетичної безпеки, виражаються через змінні обсяги продуктів моделі паливозабезпечення країни, що є моделлю виробничого типу, побудованою на основі поняття технологічного способу Канторовича.
В застосуванні до абстрактної мережі паливозабезпечення з використанням мережних аналогій для узагальнення способів структурування технологічних способів, ця модель містить всі необхідні конструктивні засоби врахування показників енергетичної безпеки, які визначаються функціонуванням системи паливозабезпечення.

Ключові слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, модель виробничого типу, технологічний спосіб.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Економіко-математична модель імпортування вугілля в України Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Економіко-математична модель імпортування вугілля в України

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 430.97 Кбайт
Скачувань: 4456
З появою новітніх технологій в металургії та тепловій енергетиці значно зросла потреба у вугіллі коксівних марок, більшість з яких на території України не видобувається або має низькі споживчі характеристики. Тому виникає проблема забезпечення економіки України вугільною продукцією необхідної якості у заданих обсягах, яка може бути вирішена тільки шляхом її закупівлі за кордоном.
Запропоновано економіко-математичну модель надходження імпортованого вугілля в Україну з урахуванням цінових показників транспортування та можливостей транспортної інфраструктури країни. Мережну модель імпортування вугілля в Україну побудовано на основі подання вузлів і транспортних магістралей системи постачання вугільної продукції у вигляді технологічних способів Канторовича економіко-математичної моделі виробничого типу. Це дозволило знайти доцільні обсяги закупівлі в країнах-експортерах і шляхи транспортування із врахуванням наявної потреби та обсягів власного видобутку.
Виконано оцінки обсягів надходження вугільної продукції в економіку України з країн близького та далекого зарубіжжя залізничним та морським транспортом. Виявлено умови конкурентного з Російською Федерацією імпортування із країн далекого зарубіжжя – США, ПАР, Австралії, Казахстану.

Ключові слова: імпортування вугільної продукції, економіко-математична модель, транспортна мережа, технологічний спосіб.

Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 961.07 Кбайт
Скачувань: 4607
Модель прогнозування розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції враховує ринкові умови функціонування галузі шляхом додавання до переліку виробників вугільної продукції джерел постачання імпортованого палива і запровадження таким чином конкурентних засад функціонування власних виробників. Конкурентоспроможність вітчизняних вуглевидобувних підприємств досягається в моделі за рахунок зменшення собівартості видобутку при здійсненні капіталовкладень у їх основні фонди й належної оцінки технологічної та економічної ефективності цих капіталовкладень.

Ключові слова: вугільна промисловість, модель розвитку, конкуренція, власний видобуток, імпорт, собівартість, капіталовкладення.


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 10