Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 157.11 Кбайт
Скачувань: 3053
На основі розв'язання диференційного рівняння розпаду радіонуклідів розроблено алгоритм і практичну методику аналізу процесів розпаду і накопичення радіонуклідів у довкіллі при довільних законах їх надходження. Методику проілюстровано числовим прикладом і може бути застосовано для практичних розрахунків у розв'язанні екологічних задач, пов'язаних із накопиченням радіоактивних викидів об'єктами енергетики - ТЕС і АЕС.

Ключові слова: моделювання, радіонукліди, розпад, накопичення, довкілля, радіоактивні викиди.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 446.84 Кбайт
Скачувань: 3276
Врахування вимог енергетичної безпеки в моделях паливозабезпечення економіки держави має здійснюватись вже на етапі моделювання потоків та балансів палив. Це випливає з необхідності перерозподілення обсягів між країнами-експортерами або обмеження загальної величини імпорту при одночасному зростанні власного видобутку.
Запропоновані методи врахування вимог енергетичної безпеки базуються на представленні факторів енергетичної безпеки разом з їх пороговими значеннями у вигляді лінійних обмежень задачі лінійного програмування.
Лінійні обмеження, утворені факторами енергетичної безпеки, виражаються через змінні обсяги продуктів моделі паливозабезпечення країни, що є моделлю виробничого типу, побудованою на основі поняття технологічного способу Канторовича.
В застосуванні до абстрактної мережі паливозабезпечення з використанням мережних аналогій для узагальнення способів структурування технологічних способів, ця модель містить всі необхідні конструктивні засоби врахування показників енергетичної безпеки, які визначаються функціонуванням системи паливозабезпечення.

Ключові слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, модель виробничого типу, технологічний спосіб.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Економіко-математична модель імпортування вугілля в України Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Економіко-математична модель імпортування вугілля в України

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 430.97 Кбайт
Скачувань: 3120
З появою новітніх технологій в металургії та тепловій енергетиці значно зросла потреба у вугіллі коксівних марок, більшість з яких на території України не видобувається або має низькі споживчі характеристики. Тому виникає проблема забезпечення економіки України вугільною продукцією необхідної якості у заданих обсягах, яка може бути вирішена тільки шляхом її закупівлі за кордоном.
Запропоновано економіко-математичну модель надходження імпортованого вугілля в Україну з урахуванням цінових показників транспортування та можливостей транспортної інфраструктури країни. Мережну модель імпортування вугілля в Україну побудовано на основі подання вузлів і транспортних магістралей системи постачання вугільної продукції у вигляді технологічних способів Канторовича економіко-математичної моделі виробничого типу. Це дозволило знайти доцільні обсяги закупівлі в країнах-експортерах і шляхи транспортування із врахуванням наявної потреби та обсягів власного видобутку.
Виконано оцінки обсягів надходження вугільної продукції в економіку України з країн близького та далекого зарубіжжя залізничним та морським транспортом. Виявлено умови конкурентного з Російською Федерацією імпортування із країн далекого зарубіжжя – США, ПАР, Австралії, Казахстану.

Ключові слова: імпортування вугільної продукції, економіко-математична модель, транспортна мережа, технологічний спосіб.

Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 961.07 Кбайт
Скачувань: 3461
Модель прогнозування розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції враховує ринкові умови функціонування галузі шляхом додавання до переліку виробників вугільної продукції джерел постачання імпортованого палива і запровадження таким чином конкурентних засад функціонування власних виробників. Конкурентоспроможність вітчизняних вуглевидобувних підприємств досягається в моделі за рахунок зменшення собівартості видобутку при здійсненні капіталовкладень у їх основні фонди й належної оцінки технологічної та економічної ефективності цих капіталовкладень.

Ключові слова: вугільна промисловість, модель розвитку, конкуренція, власний видобуток, імпорт, собівартість, капіталовкладення.


Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р. Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 1.26 Мбайт
Скачувань: 3055
Вибір оптимальної марки вугілля для ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання здійснюється за допомогою формулювання задачі багатокритеріальної оптимізації для системи котел–вугільне паливо. Запропоновано сукупність частинних критеріїв оптимальності для оцінки ефективності функціонування ТЕЦ під час спалювання вугілля в котлі.
На основі аналізу та оцінки ступеня впливу основних параметрів енергетичного вугілля на показники роботи ТЕЦ для математичного моделювання вибрано фізико-хімічні, теплотехнічні та економічні характеристики – зольність, вміст сірки, волога, теплота згорання, ціна продукції та коефіцієнт доступності – частка виду вугільної продукції в сукупному обсязі вітчизняного товарного вугілля.
Для визначення узагальненого критерію оптимальності системи використано принцип крайнього песимізму (критерій Вальда). Оптимальним вважається вид вугільної продукції, для якого мінімальна оцінка за одним із частинних критеріїв є максимальною у переліку цих видів. Таким чином досягається рівноправність впливу окремих критеріїв на результат вибору.
Розглянуто приклад застосування розробленої моделі до вибору оптимальної марки палива при переведенні на спалювання вугілля котла БКЗ-420-140НГМ. Для оцінки ефективності паливозабезпечення ТЕЦ використано вісім технологічних, теплотехнічних та фізико-хімічних, цінових показників вугільної продукції власного виробництва та шести – для імпортованого вугілля.

Ключові слова: енергетичне вугілля, марка, ТЕЦ, штиб, багатокритеріальна оптимізація.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 9