Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Кулик М.М., Згуровець О.В. Адаптивна модель регулювання частоти і потужності в енергосистемах з вітровими електростанціями Кулик М.М., Згуровець О.В. Адаптивна модель регулювання частоти і потужності в енергосистемах з вітровими електростанціями

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 628.71 Кбайт
Скачувань: 681

Розроблено та всебічно досліджено адаптивну модель регулювання частоти і потужності в енергосистемах з вітровими електростанціями. Регулююча потужність зазначеної моделі складається із двох частин: адаптивної складової та пропорційно-інтегрально-диференціального (ПІД) закону. Адаптивна складова є різницею між уставкою, що задається диспетчерською службою енергосистеми, та потужністю вітрової електростанції у кожний момент часу на періоді регулювання. Друга складова регулюючої потужності є класичним ПІД-законом, в якому аргументом є відхилення частоти. Кожна із окремо взятих зазначених складових може забезпечити більш-менш прийнятне регулювання частоти, однак їх поєднання в одному законі надає якісно набагато кращі результати.
З використанням розробленої моделі проведено серію числових експериментів, метою яких було дослідження можливостей використання запропонованої структури регулювання частоти в ОЕС України та в енергосистемі Євросоюзу ENTSO-E. Було встановлено, що найкращі показники зі стабілізації частоти надає повна модель, в якій використовується як адаптивна складова, так і ПІД-закон. При цьому забезпечується європейська вимога щодо стабілізації частоти (|Δf |max ≤ 0,02 Гц), і значення коефіцієнтів ПІД-закону є цілком прийнятними, виходячи з критерію стійкості системи регулювання частоти.
Використання в регулюючій потужності лише адаптивної складової забезпечує вимогу щодо стабільності частоти (|Δf |max ≤ 0,2 Гц), що діє в ОЕС України, однак не може задовольнити вимоги енергосистеми ENTSO-E. Використання в регулюючій потужності лише ПІД-закону може задовольнити вимоги енергосистеми ENTSO-E за умови, що коефіцієнти цього закону будуть більш, ніж на порядок перевищувати їх значення, що фігурують у повній моделі регулювання. Такі значення цих коефіцієнтів можуть становити загрозу стійкості всієї системи регулювання частоти.

Ключові слова: частота, регулювання, потужність, швидкодія, енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея.

Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 5.63 Мбайт
Скачувань: 3609

У роботі визначено особливості прогнозування попиту на види палива та енергії із застосуванням нормативно-цільового та комплексного методів прогнозування для основних груп споживачів на різних ієрархічних рівнях побудови економіки. Розглянуто методичний підхід до визначення поняття «кінцевого споживання палива та енергії», що вносить значні корективи у методику оцінки потенціалу енергозбереження від структурних зрушень в економіці, потребує врахування прогнозної структури електро- та теплогенеруючих потужностей, внутрішньої структури секції «Транспорт, складське господарство та ін»., та виділення населення як окремої групи споживачів з іншою методикою прогнозування енергоспоживання.
З використанням уточненої методики обчислення прогнозних рівнів споживання палива й енергії та розробленої програми розрахунку виконано прогнози споживання електричної енергії, природного газу та вугілля з урахуванням потенціалу енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці.

Ключові слова: попит, енергоресурси, вугілля, природний газ, електрична енергія, прогнозування, метод.

Куц Г. О. Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни Куц Г. О. Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 1.01 Мбайт
Скачувань: 4305
Формування систем теплопостачання на прогнозний період пов’язано з рішенням задачі по зміні структури теплогенеруючих джерел з більш високими техніко-економічними показниками їх роботи при якісному і надійному забезпеченню тепловою енергією споживачів різних напрямків їх діяльності. Для розв’язання цієї задачі було розроблено математичну модель, яка відповідає рівнянню між попитом на теплову енергію споживачів через їх теплове навантаження та пропозиції від системи теплогенеруючих джерел. Розрахунок прогнозних рівнів попиту теплової енергії споживачів за напрямками їх використання (опалення, приточна вентиляція, гаряче водопостачання) проводився за нормами питомих витрат тепла на одиницю виміру. Узагальнені норми питомих витрат тепла надано в діючих нормативних документах (КТМ204 Україна, ДБН) та інші. До алгоритмів розрахунку прогнозних рівнів теплової енергії введено коефіцієнти, які враховують зниження значень норм питомих витрат тепла від впровадження енергозберігаючих заходів.
За даними розрахунків прогнозних рівнів попиту теплової енергії формується структура теплогенеруючих джерел системи теплопостачання та визначається її теплова потужність. При виборі структури джерел враховується вплив таких факторів, як зміни вартості природного газу, зовнішня та внутрішня галузева конкуренція, стан надійності системи теплопостачання по всьому її ланцюгу від виробництва до кінцевого споживання.
Як приклад, в роботі за алгоритмами математичної моделі проведено розрахунок річних питомих витрат теплової енергії за напрямками споживання на період до 2035 року.
В кінцевому вигляді алгоритм математичної моделі було спрощено за рахунок введення узагальнених коефіцієнтів, значення яких надано в діючих нормативних положеннях.

Ключові слова: математична модель, система теплозабезпечення, структура системи, теплова потужність, теплове навантаження, теплогенеруючі джерела, питомі витрати, споживачі.

Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Автономні програми оперативної діагностики обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Автономні програми оперативної діагностики обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 329.27 Кбайт
Скачувань: 4361
Описано програми для виконання експрес-діагностики технічного стану відцентрових нагнітачів і газотурбінних установок компресорних цехів магістральних газопроводів. Наведено результати оперативної діагностики газотурбінних установок і відцентрових нагнітачів компресорної станції Правохеттінська ТОВ "Тюментрансгаз".

Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, фактичний технічний стан обладнання.

Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Моделювання та аналіз усталених режимів роботи газотранспортних систем із використанням програмно-інформаційного комплексу Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Моделювання та аналіз усталених режимів роботи газотранспортних систем із використанням програмно-інформаційного комплексу "Каскад"

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 580.16 Кбайт
Скачувань: 4211
Наведено результати уточнення фактичного та моделювання прогнозного режимів роботи газотранспортної системи з урахуванням результатів оперативної діагностики основного обладнання. Описано функціональні можливості та структуру програмно-інформаційного комплексу "КАСКАД".

Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, стаціонарний режим, фактичний технічний стан обладнання.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 10