Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 5.63 Мбайт
Скачувань: 2254

У роботі визначено особливості прогнозування попиту на види палива та енергії із застосуванням нормативно-цільового та комплексного методів прогнозування для основних груп споживачів на різних ієрархічних рівнях побудови економіки. Розглянуто методичний підхід до визначення поняття «кінцевого споживання палива та енергії», що вносить значні корективи у методику оцінки потенціалу енергозбереження від структурних зрушень в економіці, потребує врахування прогнозної структури електро- та теплогенеруючих потужностей, внутрішньої структури секції «Транспорт, складське господарство та ін»., та виділення населення як окремої групи споживачів з іншою методикою прогнозування енергоспоживання.
З використанням уточненої методики обчислення прогнозних рівнів споживання палива й енергії та розробленої програми розрахунку виконано прогнози споживання електричної енергії, природного газу та вугілля з урахуванням потенціалу енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці.

Ключові слова: попит, енергоресурси, вугілля, природний газ, електрична енергія, прогнозування, метод.

Куц Г. О. Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни Куц Г. О. Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 1.01 Мбайт
Скачувань: 2965
Формування систем теплопостачання на прогнозний період пов’язано з рішенням задачі по зміні структури теплогенеруючих джерел з більш високими техніко-економічними показниками їх роботи при якісному і надійному забезпеченню тепловою енергією споживачів різних напрямків їх діяльності. Для розв’язання цієї задачі було розроблено математичну модель, яка відповідає рівнянню між попитом на теплову енергію споживачів через їх теплове навантаження та пропозиції від системи теплогенеруючих джерел. Розрахунок прогнозних рівнів попиту теплової енергії споживачів за напрямками їх використання (опалення, приточна вентиляція, гаряче водопостачання) проводився за нормами питомих витрат тепла на одиницю виміру. Узагальнені норми питомих витрат тепла надано в діючих нормативних документах (КТМ204 Україна, ДБН) та інші. До алгоритмів розрахунку прогнозних рівнів теплової енергії введено коефіцієнти, які враховують зниження значень норм питомих витрат тепла від впровадження енергозберігаючих заходів.
За даними розрахунків прогнозних рівнів попиту теплової енергії формується структура теплогенеруючих джерел системи теплопостачання та визначається її теплова потужність. При виборі структури джерел враховується вплив таких факторів, як зміни вартості природного газу, зовнішня та внутрішня галузева конкуренція, стан надійності системи теплопостачання по всьому її ланцюгу від виробництва до кінцевого споживання.
Як приклад, в роботі за алгоритмами математичної моделі проведено розрахунок річних питомих витрат теплової енергії за напрямками споживання на період до 2035 року.
В кінцевому вигляді алгоритм математичної моделі було спрощено за рахунок введення узагальнених коефіцієнтів, значення яких надано в діючих нормативних положеннях.

Ключові слова: математична модель, система теплозабезпечення, структура системи, теплова потужність, теплове навантаження, теплогенеруючі джерела, питомі витрати, споживачі.

Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Автономні програми оперативної діагностики обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Автономні програми оперативної діагностики обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 329.27 Кбайт
Скачувань: 3076
Описано програми для виконання експрес-діагностики технічного стану відцентрових нагнітачів і газотурбінних установок компресорних цехів магістральних газопроводів. Наведено результати оперативної діагностики газотурбінних установок і відцентрових нагнітачів компресорної станції Правохеттінська ТОВ "Тюментрансгаз".

Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, фактичний технічний стан обладнання.

Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Моделювання та аналіз усталених режимів роботи газотранспортних систем із використанням програмно-інформаційного комплексу Лінецький Й. К., Лещенко І. Ч. Моделювання та аналіз усталених режимів роботи газотранспортних систем із використанням програмно-інформаційного комплексу "Каскад"

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 580.16 Кбайт
Скачувань: 2920
Наведено результати уточнення фактичного та моделювання прогнозного режимів роботи газотранспортної системи з урахуванням результатів оперативної діагностики основного обладнання. Описано функціональні можливості та структуру програмно-інформаційного комплексу "КАСКАД".

Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, стаціонарний режим, фактичний технічний стан обладнання.

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 337.21 Кбайт
Скачувань: 3241
Представлено структурну схему системи вимірювання кута δ1.2 між векторами A1(U) та E2(U2) та регулювання режимів генераторів станцій 1; 2. Приведено графіки залежностей потужностей P1;P2;Q1;Q2 і втрат потужності ΔS від зміни кута δ1.2 . Показано залежність відносних втрат ΔS/Pn при регулюванні кута δ1.2 в межах від dmin до dcr. На прик­ладі проілюстровано, що зміна кута δt1.2=60 на значення 65(68) дозволяє підвищити завантаження ВЛ у півтора-два рази. Проведені дослідження є частиною розроблюваної методики проектування більш досконалих систем уп­равління режимами магістральних мереж ОЕС, а також регулювання генераторів і синхронних компенсаторів станцій.
Ключові слова: системоутворюючі мережі, телевимірювання, регулювання кута δ1.2 , завантаження ВЛ, знижен­ня втрат потужностей.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 9