Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Білан Т.Р., Каплін М.І. Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку Білан Т.Р., Каплін М.І. Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку

популярний!
Збірник №: 2 (45) 2016 р.
Розмір файлу: 2.89 Мбайт
Скачувань: 4848
Запропоновано економіко-математичну модель постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку. Модель побудовано на основі потокового подання системи вуглепостачання. Виконано розрахунки забезпечення енергетичним вугіллям економіки країни за різних значень співвідношення у потребі окремих марочних груп в умовах дефіциту окремих марок вугілля та загального скорочення вуглевидобутку, спричиненого скороченням шахтного фонду країни внаслідок окупації частини території.
Врахування окупації при моделюванні вуглезабезпечення виконано шляхом суттєвої перебудови структури системи постачання енергетичного вугілля на підконтрольній державі території, зокрема врахуванням тимчасово окупованої території як джерела імпорту з власними обсяговими та ціновими параметрами надходження, елементами транспортної інфраструктури, а також необхідним коригуванням обсягу потреби у цілому по країні з урахуванням споживання цієї території. Можливість такої модифікації моделі забезпечується мережним поданням системи.
Суттєво відмінні умови надходження окремих груп енергетичного вугілля, як з джерел власного видобутку, так і за імпортом, враховано вміщенням у модель окремих підсистем постачання та споживання газової та антрацитової груп вугілля, які взаємодіють між собою з метою розподілення обсягів імпортування між країнами-експортерами з близького та далекого зарубіжжя при задоволенні пропускної здатності національної транспортної інфраструктури.
Отримані обсяги імпортування антрацитової групи вугілля значно перевищують вільні обсяги цього типу вугілля на світовому ринку. Тому, забезпечення потреби у цьому виді палива неможливе без надходження необхідних обсягів марок А та П з територій, що наразі не контролюються державою.

Ключові слова: енергетичне вугілля, антрацит, газова група, потокове подання, система вуглепостачання.

Білодід В.Д., Ленчевський Є.А. Моделювання взаємодії комплексу споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах теплопостачання в процесах ущільнення графіків навантажень електроенергетичних систем Білодід В.Д., Ленчевський Є.А. Моделювання взаємодії комплексу споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах теплопостачання в процесах ущільнення графіків навантажень електроенергетичних систем

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 1.01 Мбайт
Скачувань: 3563

Запропонована математична модель для опису загальних положень щодо взаємодії комплексу керованих споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання із діючими засобами забезпечення режимів навантаження в енергосистемах в процесах ущільнення графіків електричних навантажень. Запропонована модель передбачає врахування особливостей роботи електроенергетичної системи з включення у режими регулювання навантажень електричних теплогенераторів, розміщених у різних містах країни, і враховує основні характеристики цих систем теплопостачання. Сформовані алгоритми обмежень на застосування електричних теплогенераторів виходячи з можливостей роботи окремих систем теплопостачання. Приведені в роботі результати можуть бути використані для подальшого розвитку ідеї використання нового методу регулювання навантажень енергосистем з використанням споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів та для розрахунку оптимальних параметрів взаємодії електроенергетичної системи та комплексу систем централізованого теплопостачання, що забезпечуватиме максимальну ефективність їх сумісної роботи (економічну та технічну).

Ключові слова: Об’єднана енергосистема України, споживачі-регулятори (СР), електричні теплогенератори (ЕТГ), математична модель, графік електричного навантаження (ГЕН).

Добровольський В. К. Економіко-математична модель формально утворених цін в електроенергетиці Добровольський В. К. Економіко-математична модель формально утворених цін в електроенергетиці

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 379.04 Кбайт
Скачувань: 5751
Представлено економіко-математичну модель формально утворених цін в електроенергетиці. Математично модель є задачею лінійного програмування специфічної структури, доповненою алгоритмами обробки вихідних даних й оптимального розв'язку задачі. Розроблено числовий приклад з даними, наближеними до реальних. Обчислено ціни для різних класів споживачів за напругою та для різних добових зон. Формально утворені ціни можуть використовуватись при розробці тарифів на електроенергію.

Ключові слова: економіка електроенергетики, формально утворені ціни.

Дрьомін І. В. Математичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти Дрьомін І. В. Математичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 609.19 Кбайт
Скачувань: 5995
Обґрунтовано необхідність дослідження впливу моменту інерції частин вітрових електростанцій (ВЕС), що обертаються, на процес автоматичного регулювання частоти і потужності в об’єднаній енергосистемі (ОЕС). При цьому момент інерції розглядається як засіб спрощення режиму автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП).
На основі універсальної моделі регулювання частоти і потужності розроблено математичну модель генерації електроенергії на ВЕС, що входить до складу ОЕС, шляхом додавання відповідної системи диференціально-алгебраїчних рівнянь до вихідної системи.
Проведено цифрове моделювання процесів автоматичного регулювання частоти в ОЕС України, де в якості регуляторів задіюються генератори- та споживачі-регулятори. При цьому сумарна потужність ВЕС в енергосистемі приймалась рівною 3 ГВт.
Встановлено, що в досліджуваному діапазоні постійних часу ВЕС, прийнятне регулювання частоти в ізольованому режимі роботи ОЕС України не є можливим навіть з урахуванням задіяння всіх потужностей ГЕС (3 ГВт). Тоді як використання споживачів-регуляторів за умови їх сумарної потужності 3 ГВт дозволяє здійснювати регулювання частоти відповідно до вимог європейського енергооб’єднання ENTSO-E незалежно від моменту інерції ВЕС.

Ключові слова: вітрова електростанція, вітроагрегат, момент інерції, постійна часу, енергосистема, математичне моделювання, регулювання частоти і потужності.

Дрьомін І. В. Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП Дрьомін І. В. Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 885.78 Кбайт
Скачувань: 5857
Будь-якій системі автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) властиві технологічні обмеження, які є нелінійними з точки зору систем диференціальних рівнянь, що використовуються для математичного моделювання АРЧП. Це істотно ускладнює їх урахування і відповідний числовий розрахунок моделі. З іншого боку, неврахування цих обмежень, як це робиться нині у більшості публікацій, призводить до дуже великих погрішностей і є неприпустимим.
Здійснено дослідження математичної моделі АРЧП, записаної у вигляді системи диференціальних рівнянь з доповненням нелінійних обмежень. Серед них: обмеження на швидкість зміни потужності регулятора, на рівень його потужності і зону нечутливості до відхилення частоти. Відповідний числовий розрахунок моделі реалізовано на спеціально розробленому програмно-інформаційному комплексі.
Встановлено, що математичне моделювання перехідних процесів в АРЧП без урахування технологічних обмежень призводить до значних погрішностей розрахунків і малої адекватності відповідної моделі в цілому.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, споживач-регулятор, генератор-регулятор, технологічні обмеження.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 11