Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Кулик М. М. Перегляд можливостей моделей рівноважних цін і випусків в теорії міжгалузевого балансу Кулик М. М. Перегляд можливостей моделей рівноважних цін і випусків в теорії міжгалузевого балансу

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 4.88 Мбайт
Скачувань: 2851
На основі проведеного аналізу численних публікацій, що містять моделі рівноважних цін і випусків теорії міжгалузевого балансу, доведено, що використання в них транспонованих матриць прямих витрат є необґрунтованим та призводить до грубих помилок. Запропоновані коректні системи рівнянь, що зв’язують рівноважні ціни та випуски в структурі даних «витрати-випуск». Показано в загальному вигляді, що такі системи належать до класу однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь, їх матриці є особливими і мають ранги, що на одиницю менші за розмірність матриць. Встановлено, що такі системи надають вироджені рішення. З використанням цих властивостей із континуальної множини рішень уточнених моделей рівноважних цін і випусків у загальному вигляді виділений клас їх рішень, які можна використовувати для визначення практично прийнятних значень цих показників. Запропоновано алгоритм такого визначення, що передбачає розширення структури даних «витрати-випуск». Аналітичні дослідження ілюстровані прикладом розрахунку рівноважних цін і випусків на базі таблиць «витрати-випуск» в Україні у 2012 році.

Ключові слова: рівноважні ціни, витрати, випуск, матриця, детермінант, ранг, сектор.

Куц Г. О.  Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення Куц Г. О. Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.13 Мбайт
Скачувань: 4394

Розглянуто питання загальних методичних положень складання продуктових і енергетичних балансів за форматами балансів, рекомендованих Євростатом і МЕА. Надано визначення розділів балансу та їх статей, встановлено перелік видів палива, які найбільш поширено використовуються у країні, для їх включення до балансу. Як приклад, на базі показників діючих форм державної статистичної звітності сформовано загальний енергетичний баланс за 2010 рік та проведено його аналіз за показниками окремих видів палива і енергії по всьому ланцюгу їх проходження – від видобування (виробництва), перетворення до кінцевого споживання. Згідно зі звітним енергетичним балансом в 2010 році при обсязі валового споживання 173155,8 тис. т у.п. з нього на перетворення надходить 88353,7 тис. т у.п. енергоресурсів (51,0% від обсягу валового споживання), надходить після перетворення: інших видів палива в обсязі 35809,1 тис. т у.п., електроенергії – 29737,5 тис. т у.п. (86426,7 млн кВт•год) і теплової енергії – 22807,1 тис. т у.п. ( 153479,8 тис. Гкал). За розділом «Споживання енергетичним сектором» витрати енергоресурсів становили 13627,1 тис. т у.п., за статтями «Витрати при транспортуванні і розподілі» і «Споживання на неенергетичні цілі» відповідно – 14119,8 і 8723,4 тис. т у.п., за розділом «Кінцеве споживання» – 136121,8 тис. т у.п.
Для проведення підсумкових операцій за розділами та статтями балансу розроблено математичні алгоритми їх супроводження.

Ключові слова: загальний енергетичний баланс, розділи і статті балансу, види палива, енергія, валове і кінцеве споживання, перетворення палива і енергії.

Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 386.44 Кбайт
Скачувань: 479

Досліджено особливості прогнозування попиту теплової енергії на різних ієрархічних рівнях побудови економіки України: країна, види економічної діяльності, населення та розглянуто методичний підхід до прогнозування попиту на теплову енергію комплексним методом з використанням методів нормативного, прямого рахунку та векторного методу узгодження прогнозних рішень. Виконано прогноз споживання теплової енергії за видами економічної діяльності та для населення з урахуванням потенціалу енергозбереження від міжсекційних структурних змін та технологічного потенціалу для окремих видів економічної діяльності та населення до 2040 р. Особливістю обрахунку обсягів споживання населенням є використання двох методів одночасно: прямого рахунку – для прогнозу попиту на гаряче водопостачання по питомих витратах теплової енергії на особу за базовий рік і демографічного прогнозу, та нормативний метод – для попиту на опалення будівель згідно з існуючими нормами опалення з урахуванням підвищення теплової ефективності будівель. Обчислення проведено із застосуванням програми SPROS, що виконує узгодження застосованих методів.

Ключові слова: теплова енергія, попит, прогноз, споживання, вид економічної діяльності, промисловість, населення.

Куц Г.О., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Богославська О.Ю. Оцінка стану та прогноз структури палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей Куц Г.О., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Богославська О.Ю. Оцінка стану та прогноз структури палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 3.65 Мбайт
Скачувань: 1676

У роботі проведено аналіз стану систем централізованого теплопостачання, наведено потенціал альтернативного палива для заміщення природного газу в котельних установках систем теплопостачання. Визначено обсяги можливого заміщення природного газу альтернативними видами палива за регіонами України. З урахуванням новітніх технологій проведено оцінку можливих прогнозних рівнів теплової енергії, виходячи із умов покриття теплових навантажень окремих видів споживачів, їх енергетичного та економічного розвитку на перспективу. Обраховано прогнозні рівні споживання органічного палива та електроенергії, необхідні для генерації теплової енергії на період до 2040 року.

Ключові слова: теплова енергія, централізована та децентралізована система теплопостачання, енергоресурси, природний газ, електрична енергія, альтернативні види палива

Лещенко І. Ч. Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України Лещенко І. Ч. Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 2.76 Мбайт
Скачувань: 2807
На сьогодні існує потреба у формуванні та дослідженні критичних сценаріїв розвитку галузей енергокомплексу України, які можуть призвести до стрімкого збільшення залежності від іноземних постачальників енергоресурсів, значних соціально-економічних збитків та, навіть, до катастрофічних наслідків для нашої країни.
Аналіз чинних міжнародних договорів у газовій галузі показав, що є два сценарії, один з яких пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, а другий – з повним припиненням постачання газу з Російської Федерації для споживачів України, які можуть бути критичними для системи газопостачання нашої країни. Досліджено, наскільки критичним для газової галузі України будуть ці сценарії.
Показано, що сценарій, пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, є критичним, оскільки він приводить до зниження ефективності роботи української ГТС і вимагає вже сьогодні починати вживати заходи з пом’якшення його негативного впливу.
Визначено показник здатності існуючої газової інфраструктури України задовольнити потреби у природному газі у випадку порушення режиму газопостачання (показник «N-1») для зими 2016–2017 років. Незадовільні значення цього показника показують, що сценарій, пов’язаний із повним припиненням постачання російського газу в Україну, може бути критичним при порушенні постачання газу з території Словаччини або відбору з найбільшого в країні підземного сховища за умови аномально холодної зими 2016–2017 років.

Ключові слова: газотранспортна система, газова галузь, критичні сценарії, показник «N-1».
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 5