Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Сас Д. П. Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу Сас Д. П. Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 747.8 Кбайт
Скачувань: 3191
У статті розглянуто актуальну проблему – прогнозування потреби в енергоресурсах сектору дорожнього транспорту України. Особлива актуальність даного питання пов’язана з тим, що Україна не покриває власну потребу у нафті і природному газі за рахунок внутрішнього виробництва, а також зі світовими тенденціями до постійного зростання ціни на продукти нафтопереробки і газ. Крім того, зазначено необхідність врахування появи і можливого розповсюдження нових технологій у транспортному секторі, наприклад, гібридних автомобілів, електромобілів тощо.
У роботі описана розроблена автором імітаційна модель, призначена для прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів. Обґрунтовано доцільність використання стохастичного методу при моделюванні потреби у паливі сектору дорожнього транспорту. Наведено алгоритм роботи моделі, її формалізація та структура вхідних даних.
Наведено результати розрахунків на базі розробленої моделі для сценарію помірного зростання автопарку зі збереженням попиту на продукти нафтопереробки та мінімальним проникненням нових технологій у транспортний сектор, які узгоджуються з проектом оновленої Енергетичної Стратегії України на період до 2030 р.

Ключові слова: дорожній транспорт, імітаційна модель, прогнозування, паливо.

Спітковський А.І., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Майстренко Н.Ю. Використання програми «SPROS» для прогнозування попиту на енергетичні ресурси Спітковський А.І., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Майстренко Н.Ю. Використання програми «SPROS» для прогнозування попиту на енергетичні ресурси

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 4.56 Мбайт
Скачувань: 1390
У роботі представлено структуру, принцип роботи та інтерфейс розробленої нової комп’ютерної програми «SPROS», яка дозволяє швидко провести обчислення рівнів прогнозного попиту на всі види палива та енергії із застосуванням методу комплексного прогнозування для різних груп споживачів на вибраних ієрархічних рівнях побудови економіки. Розроблена програма дозволяє виконати узгодження прогнозів споживання енергоресурсів на основі прогнозів TOP- та DOWN-рівнів, виконаних різними методами за різними показниками енергоефективності з урахуванням обчислених окремо потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці, та отримати розрахунки рівнів прогнозного попиту на енергоресурси для різних рівнів побудови економіки з високим ступенем збігання.

Ключові слова: програма, попит, енергоресурси, вугілля, природний газ, електрична енергія, прогнозування.

Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 5.02 Мбайт
Скачувань: 481

Наведено огляд стану деяких енергоємних виробництв хімічної промисловості – аміаку, азотних добрив, каустичної соди; зібрано та верифіковано вихідні дані по обсягах виробництва та питомих витратах на виробництво продукції. Розроблено прогнози випуску продукції за розглянутими тенденціями та оцінено технологічні потенціали енергозберження. Обчислено прогнозний попит на енергетичні ресурси (паливо, теплову та електричну енергію) на 2020-2040 рр. для обраних видів продукції.
Загальний обсяг енергозбереження, розрахований для зазначеної хімічної продукції, на кінцевий рік прогнозного періоду (2040 рік) складає: палива – 902,1 тис. т у. п., електроенергії – 1072,3 млн кВт•год і теплоенергії – 843,4 тис. Гкал.

Ключові слова: прогноз, паливно-енергетичні ресурси, азотні добрива, хімічна продукція.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 5