Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 334.81 Кбайт
Скачувань: 909

Війна з Росією на українському Донбасі істотно погіршила ситуацію у вітчизняній вугільній промисловості. В окупованих районах Донбасу вугільна галузь, по суті, опинилася у катастрофічному стані. Причому найбільше постраждали шахти, що перебувають у державній власності.
Враховуючи доволі високий ступінь невизначеності майбутнього окупованих територій Донбасу, слід визнати, що ця невизначеність тією чи іншою мірою екстраполюється й на перспективи розвитку всієї вугільної промисловості України. Тому метою статті є аналіз поточного стану вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначення потенціалу видобутку вугілля в Україні при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Проведено аналіз стану та перспектив розвитку видобувних підприємств вугільної галузі, які наразі перебувають  на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Визначено потенціал видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р. при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Сумарні обсяги видобутку вугілля досягатимуть 100 млн т, у т.ч. 25 млн т на території, що наразі окупована. Порівняно з попередніми прогнозами розвитку вугільної промисловості на період до 2040 р., додаткові втрати видобувного потенціалу вугільної галузі в результаті окупації частини територій Донбасу оцінюються в 15–20 млн т.

Ключові слова: вугільна промисловість, окуповані території, видобуток, прогноз, потенціал.

Маляренко О. Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива Маляренко О. Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 5.52 Мбайт
Скачувань: 3115
Запропоновано методичний підхід до визначення прогнозних рівнів споживання первинного палива з використанням показників енергоємності валової доданої вартості видів первинного палива за видами економічної діяльності та питомих витрат палива на людину для населення, який дозволяє визначити прогнозну структуру споживання палива для окремих видів економічної діяльності, секторів економіки та країни; оцінено прогнозні обсяги первинного палива на перспективу до 2030 р.
Визначено прогнозну економію палива за оптимістичним та песимістичним сценаріями та обсяги можливого заміщення природного газу в енергетичному секторі країни.
Приведено прогнозні розрахункові обсяги кінцевого споживання палива за укрупненими видами економічної діяльності та для населення за двома сценаріями, обсяги прогнозного споживання палива в енергетичному секторі за типами електро- та теплогенеруючих джерел.

Ключові слова: первинне паливо, газоємність, нафтоємність, вуглеємність, паливоємність, валова додана вартість, прогноз, структура.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О.  Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 986.96 Кбайт
Скачувань: 4250
Проаналізовано динаміку обсягів втрат природного газу за 2001–2010 рр., нафти, основних нафтопродуктів: бензину, дизельного палива і мазуту за 2001–2012 рр., вугілля і торфу за 2001–2012 рр., електричної енергії за 2001–2011 рр. і теплової енергії за 2005–2010 рр. Приведено складові втрат палива по видах, надано граничні показники втрат всіх видів палива по напрямах їх утворення, визначено можливі напрями скорочення понаднормативних величин втрат палива, особливо природного газу. Визначено частку кожного виду втрат у його валовому споживанні в загальних енергетичних балансах країни за 2005–2010 рр., та частку втрати палива або енергії у загальних втратах паливно-енергетичних ресурсів за той самий період. Визначено, що найбільшу частку у втратах ПЕР має електрична енергія, величина якої сягала 62,8–52,9% за період 2005–2010 рр. із тенденцією до зниження. Друге місце у загальних втратах належить тепловій енергії, частка якої за той самий період була в межах 23%. Серед втрат палива найбільша частка припадає на природний газ, втрати якого за вказаний період збільшились майже у двічі: 10,2–20,1% при зменшенні надходження палива у країну. У втратах природного газу при його транспортуванні газорозподільними мережами визначають дві складові: одна – залежить від організації робіт з газопостачання, а друга є постійною і має об’єктивний характер. Скорочення всіх видів втрат можливе при впровадженні інноваційних, енергозберігаючих технологій і обладнання з більш високими показниками енергетичної ефективності.

Ключові  слова: втрати палива і енергоносіїв, загальний енергетичний баланс країни, валове споживання енергетичних ресурсів.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 3962
В статті розглянуто метод прогнозування споживання палива з урахуванням цінового фактора. Проаналізовано методичний підхід з використанням модифікованої виробничої функції, що враховує цінову та доходну еластичність енергоспоживання і коефіцієнт автономного технічного прогресу. Досліджено вплив коефіцієнтів еластичності енергоспоживання по доходах та цінової еластичності на рівні споживання нафти і природного газу за період 2001–2008 рр. і виявлено, що коефіцієнт цінової еластичності за період 2007–2010 рр. був близьким до 1 (0,99–1,04). Досліджено вплив коефіцієнта споживної вартості, який також визначає вплив цінового фактора на рівні споживання палива за ретроспективний період, і виявлено, що його величина для нафти за період 2001–2008 рр. становить 0,12. Запропоновано використовувати замість коефіцієнта цінової еластичності коефіцієнт споживної вартості, який точніше враховує ціновий вплив на прогнозні рівні споживання нафти і природного газу.

Ключові слова: прогнозування споживання палива, коефіцієнти еластичності по доходах, цінової еластичності, споживної вартості.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О., Майстренко Н. Ю.  Прогнозування змін кінцевого споживання енергоресурсів з урахуванням структурних і технологічних зрушень в економіці країни Маляренко О. Є., Євтухова Т. О., Майстренко Н. Ю. Прогнозування змін кінцевого споживання енергоресурсів з урахуванням структурних і технологічних зрушень в економіці країни

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 1.3 Мбайт
Скачувань: 3976
Запропоновано методику розрахунку рівнів кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням структурних та технологічних зрушень в економіці України в цілому та за її секціями (ВЕД). Розрахунок прогнозного енергетичного балансу країни виконується методом «знизу-вгору». Прогнозні рівні кінцевого споживання ПЕР доцільно обчислювати за окремими видами енергоресурсів: паливо, теплова і електрична енергія. Визначаються вони з використанням прогнозної енергоємності ВДВ за певним ВЕД у конкретному році та обсягу ВДВ за цим ВЕД у відповідному досліджуваному році. На величину енергоємності ВДВ має вплив коефіцієнт завантаження технологічного обладнання, зміна структури сектору економіки (внутрішньосекторні структурні зрушення) та міжсекторні структурні зрушення.
Рівні витрат енергоресурсів на здійснення послуг населенню на прогнозні роки необхідно розраховувати за соціальними показниками, такими, як витрати окремих видів енергії на душу населення з урахуванням їх змін на прогнозовані роки. Прогнозні показники питомих витрат на душу населення на подальшу перспективу доцільно корегувати із європейськими нормами.
Визначено потенціал енергозбереження в економіці країни та в її складових по найбільш енергоємних ВЕД.

Ключові слова: кінцеве споживання енергетичних ресурсів, структурні та технологічні зрушення в економіці, потенціал енергозбереження.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 6