Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П.  Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П. Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 1.53 Мбайт
Скачувань: 3385
З метою поступового переходу статистики України до міжнародних стандартів, запроваджених ООН, та вже діючих в країнах ЄС, вводиться в державну статистичну діяльність нова версія стандартної міжнародної Класифікації видів економічної діяльності – КВЕД-2010. В роботі розглянуто відмінності КВЕД-2005 і КВЕД-2010 і наведено також класифікацію видів економічної діяльності за існуючим класифікатором Європейського Співтовариства – NACE (Rev 2) та попередньо діючим класифікатором NACE (Rev 1.1). Запровадження нового класифікатора КВЕД-2010 замість КВЕД-2005 деталізує і одночасно ускладнює розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для розрахунків рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів по видах економічної діяльності пропонується виділити чотири групи показників енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою. Визначення показників енергетичної ефективності на різних рівнях структурної побудови економіки країни передбачає вирішення великої кількості різноманітних задач з аналізу існуючих показників енергоефективності, виявлення найбільш енергоємних видів економічної діяльності, вивчення та визначення рівнів енергоспоживання на основі показників розвитку економіки країни, оцінку тенденцій і т. ін. В ролі інструменту ефективного аналізу споживання енергоресурсів створено базу даних показників енергетичної ефективності за новим КВЕД-2010. Наведено інформаційно-логічну структуру бази даних.

Ключові слова: КВЕД-2005, КВЕД-2010, паливно-енергетичні ресурси, розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, база даних.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 4.48 Мбайт
Скачувань: 613

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключові слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

Майстренко Н.Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці Майстренко Н.Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 4.04 Мбайт
Скачувань: 1266

В роботі розроблена удосконалена методика прогнозування  рівнів енергоспоживання на чотирьох рівнях побудови економіки України, яка дозволяє визначити попит на паливно-енергетичні ресурси на будь-якому рівні структурування економіки. Вона є складовою частиною уточненого нормативного методу, що використовується в методах комплексного прогнозування для основних груп споживачів на різних ієрархічних рівнях побудови економіки з урахуванням потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці.

Ключові слова: методика, попит, рівні споживання енергоресурсів, прогнозування, електрична енергія.

Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 4.69 Мбайт
Скачувань: 122

Війна з Росією на українському Донбасі істотно погіршила ситуацію у вітчизняній вугільній промисловості. В окупованих районах Донбасу вугільна галузь, по суті, опинилася у катастрофічному стані. Причому найбільше постраждали шахти, що перебувають у державній власності.
Враховуючи доволі високий ступінь невизначеності майбутнього окупованих територій Донбасу, слід визнати, що ця невизначеність тією чи іншою мірою екстраполюється й на перспективи розвитку всієї вугільної промисловості України. Тому метою статті є аналіз поточного стану вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначення потенціалу видобутку вугілля в Україні при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Проведено аналіз стану та перспектив розвитку видобувних підприємств вугільної галузі, які наразі перебувають  на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Визначено потенціал видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р. при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Сумарні обсяги видобутку вугілля досягатимуть 100 млн т, у т.ч. 25 млн т на території, що наразі окупована. Порівняно з попередніми прогнозами розвитку вугільної промисловості на період до 2040 р., додаткові втрати видобувного потенціалу вугільної галузі в результаті окупації частини територій Донбасу оцінюються в 15–20 млн т.

Ключові слова: вугільна промисловість, окуповані території, видобуток, прогноз, потенціал.

Маляренко О. Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива Маляренко О. Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 5.52 Мбайт
Скачувань: 2290
Запропоновано методичний підхід до визначення прогнозних рівнів споживання первинного палива з використанням показників енергоємності валової доданої вартості видів первинного палива за видами економічної діяльності та питомих витрат палива на людину для населення, який дозволяє визначити прогнозну структуру споживання палива для окремих видів економічної діяльності, секторів економіки та країни; оцінено прогнозні обсяги первинного палива на перспективу до 2030 р.
Визначено прогнозну економію палива за оптимістичним та песимістичним сценаріями та обсяги можливого заміщення природного газу в енергетичному секторі країни.
Приведено прогнозні розрахункові обсяги кінцевого споживання палива за укрупненими видами економічної діяльності та для населення за двома сценаріями, обсяги прогнозного споживання палива в енергетичному секторі за типами електро- та теплогенеруючих джерел.

Ключові слова: первинне паливо, газоємність, нафтоємність, вуглеємність, паливоємність, валова додана вартість, прогноз, структура.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 5