Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Лещенко І. Ч. Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України Лещенко І. Ч. Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 2.76 Мбайт
Скачувань: 3236
На сьогодні існує потреба у формуванні та дослідженні критичних сценаріїв розвитку галузей енергокомплексу України, які можуть призвести до стрімкого збільшення залежності від іноземних постачальників енергоресурсів, значних соціально-економічних збитків та, навіть, до катастрофічних наслідків для нашої країни.
Аналіз чинних міжнародних договорів у газовій галузі показав, що є два сценарії, один з яких пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, а другий – з повним припиненням постачання газу з Російської Федерації для споживачів України, які можуть бути критичними для системи газопостачання нашої країни. Досліджено, наскільки критичним для газової галузі України будуть ці сценарії.
Показано, що сценарій, пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, є критичним, оскільки він приводить до зниження ефективності роботи української ГТС і вимагає вже сьогодні починати вживати заходи з пом’якшення його негативного впливу.
Визначено показник здатності існуючої газової інфраструктури України задовольнити потреби у природному газі у випадку порушення режиму газопостачання (показник «N-1») для зими 2016–2017 років. Незадовільні значення цього показника показують, що сценарій, пов’язаний із повним припиненням постачання російського газу в Україну, може бути критичним при порушенні постачання газу з території Словаччини або відбору з найбільшого в країні підземного сховища за умови аномально холодної зими 2016–2017 років.

Ключові слова: газотранспортна система, газова галузь, критичні сценарії, показник «N-1».

Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П.  Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П. Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 1.53 Мбайт
Скачувань: 4217
З метою поступового переходу статистики України до міжнародних стандартів, запроваджених ООН, та вже діючих в країнах ЄС, вводиться в державну статистичну діяльність нова версія стандартної міжнародної Класифікації видів економічної діяльності – КВЕД-2010. В роботі розглянуто відмінності КВЕД-2005 і КВЕД-2010 і наведено також класифікацію видів економічної діяльності за існуючим класифікатором Європейського Співтовариства – NACE (Rev 2) та попередньо діючим класифікатором NACE (Rev 1.1). Запровадження нового класифікатора КВЕД-2010 замість КВЕД-2005 деталізує і одночасно ускладнює розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для розрахунків рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів по видах економічної діяльності пропонується виділити чотири групи показників енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою. Визначення показників енергетичної ефективності на різних рівнях структурної побудови економіки країни передбачає вирішення великої кількості різноманітних задач з аналізу існуючих показників енергоефективності, виявлення найбільш енергоємних видів економічної діяльності, вивчення та визначення рівнів енергоспоживання на основі показників розвитку економіки країни, оцінку тенденцій і т. ін. В ролі інструменту ефективного аналізу споживання енергоресурсів створено базу даних показників енергетичної ефективності за новим КВЕД-2010. Наведено інформаційно-логічну структуру бази даних.

Ключові слова: КВЕД-2005, КВЕД-2010, паливно-енергетичні ресурси, розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, база даних.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси  у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 367.16 Кбайт
Скачувань: 397

Обчислено прогнозні рівні споживання паливно-енергетичних ресурсів до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження в енергоємних виробництвах в розділі «Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів». На прикладі цих виробництв уточнено потенціали енергозбереження та розроблено прогноз випуску продукції та обсягів енергоспоживання як в самих виробництвах, так і для розділу взагалі.
Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження та його складових, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного розділу та економіки країни в цілому.

Ключові слова: потенціал енергозбереження,  прогнозування, паливно-енергетичні ресурси, енергоємні види економічної діяльності.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 344.34 Кбайт
Скачувань: 1442

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключові слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

Майстренко Н.Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці Майстренко Н.Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 1013.58 Кбайт
Скачувань: 2093

В роботі розроблена удосконалена методика прогнозування  рівнів енергоспоживання на чотирьох рівнях побудови економіки України, яка дозволяє визначити попит на паливно-енергетичні ресурси на будь-якому рівні структурування економіки. Вона є складовою частиною уточненого нормативного методу, що використовується в методах комплексного прогнозування для основних груп споживачів на різних ієрархічних рівнях побудови економіки з урахуванням потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці.

Ключові слова: методика, попит, рівні споживання енергоресурсів, прогнозування, електрична енергія.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 6