Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики

Документи

Перов М. О., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки Перов М. О., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 1.14 Мбайт
Скачувань: 4015

Невизначеність геополітичних, безпекових, економічних чинників формування паливних балансів держави, що характеризує поточний момент її історичного розвитку, висуває низку вимог до методичних й модельних засобів прогнозування й оптимізації напрямів розвитку вугільної галузі. В умовах, коли не лише постачання за імпортом, а й наявність значної кількості джерел власного видобутку вугільного палива може бути достатньо сумнівною, основним напрямком модельних досліджень має бути визначення збалансованих обсягів надходження вугільного палива в економіку країни з цих джерел на основі врахування диверсифікації постачання при обмежених можливостях транспортної інфраструктури та цінової кон’юнктури ринків вугільного палива.
Основні чинники формування напрямів розвитку вуглевидобувної галузі України формалізовано у моделі розвитку вугільної промисловості. Спрямування інвестицій у технологічно та економічно привабливі підприємства і, таким чином, зниження собівартості забезпечується у моделі шляхом одночасного врахування джерел власного видобутку та імпортування.
Визначення необхідної частки імпорту вугілля здійснюється з урахуванням вимог енергетичної безпеки, гарантом якої може бути вугільна галузь. Формування стратегічних напрямків розвитку вугільної галузі пропонується здійснювати в межах науково обґрунтованої програми інвестиційних проектів на основі одночасного врахування економічної доцільності, конкурентоспроможності на світових ринках вугільної продукції, енергетичної безпеки за умови можливих змін структури паливного балансу держави на користь вугільного палива.

Ключові слова: енергетична безпека, диверсифікація, вуглевидобуток, конкурентоздатність.

Перов М. О., Макаров В. М. Структура  та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні Перов М. О., Макаров В. М. Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 2.26 Мбайт
Скачувань: 3282
Встановлено, що у зв'язку з падінням вуглевидобутку в Донецькій і Луганській областях через бойові дії і, як наслідок, скороченням запасів вугілля на складах теплових електростанцій, Україна змушена імпортувати енергетичні марки вугілля. Наразі паливні бази зазнають змін, у зв'язку з чим очікується скорочення власного видобутку. Для забезпечення стабільної роботи вітчизняної енергосистеми Міненерговугілля повинно залучати додаткові обсяги імпорту вугілля як альтернативу вітчизняних марок антрацитової групи вугілля.
Зважаючи на ці обставини розроблено сценарії забезпечення теплової енергетики вугільною продукцією власного виробництва. Запропоновано три варіанти забезпечення шахтним фондом та вуглезбагачувальними фабриками готовою вугільною продукцією ТЕС України: оптимістичний, базовий та песимістичний.
Встановлено, що виробничий потенціал збагачувальних фабрик, розташованих на підконтрольній Україні території, спроможний забезпечити потрібні обсяги вугільного концентрату. В цілому існуюча ситуація не сприяє досягненню рівня коефіцієнта охоплення збагаченням 0,7-0,75 навіть при здійсненні компенсації нестачі потужностей вуглезбагачувальних фабрик енергетичного призначення потужностями фабрик з випуску коксівного концентрату з відповідним перенаправленням існуючих логістичних потоків вихідного вугілля.

Ключові слова: вугілля, видобуток, збагачення, сценарії розвитку, вугільна продукція.

Черноусенко О. Ю. Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС Черноусенко О. Ю. Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 773.66 Кбайт
Скачувань: 5545
Згідно з даними за 2008–2014 роки виробництво електричної енергії електростанціями України станом на липень 2014 рік зменшилось на 2,5% порівняно з відповідним періодом 2013 року. Застосування вугілля в ролі палива збільшилось з 31,3% у 1991 році до 83,5% у 2014 році. Природний газ зменшився у структурі енергетичних ресурсів з 50% у 1991 році до 16% у 2014 році. Пікові потужності ГЕС і ГАЕС становлять лише 10% проти 15% необхідних для сталої роботи енергосистеми. Енергоблоки маневрових напівпікових потужностей ТЕС 100–150 МВт становлять 18% проти необхідних 30–35%. Середнє зменшення питомих витрат палива на модернізованих блоках порівняно з рештою блоків на тих самих ТЕС становило всього 12,6 г у. п./(кВт•год), явної залежності зменшення питомих витрат палива від витрат на модернізацію не спостерігається. Значне скорочення викидів забруднюючих речовин шляхом впровадження нових технологій очищення димових газів дозволить покращити екологічну ситуацію. Одним із перспективних видів модернізації є парогазова технологія в електроенергетиці.

Ключові слова: виробництво електричної енергії, паливо, пікові потужності, питомі витрати палива, парогазова технологія, забруднюючі речовини.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 4