Содержание номеров

Операция завершилась ошибкой

Прогнозирование, системный анализ и оптимизация структурного развития энергетики

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | № сборника | [ по убыванию ]

 Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Аналіз сценаріїв розвитку атомної енергетики України Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Аналіз сценаріїв розвитку атомної енергетики України

популярный!
Сборник №: 1 (60) 2020 г.
Размер файла: 245.54 Кбайт
Скачиваний: 430
Представлено результати аналізу розвитку атомної генерації в Україні у контексті обґрунтування шляхів оптимізації електроенергетичного балансу країни за умов виведення або подовження терміну експлуатації діючих ядерних енергоблоків АЕС. Підкреслюється, що атомна енергетика України є базовою складовою в її енергозабезпеченні, виробляючи понад 40% електроенергії. Зазначається, що актуальність цієї тематики зумовлена надзвичайною важливістю забезпечення енергетичної безпеки України, тим більше, що атомна енергетика стала вирішальним фактором України в безкомпромісній боротьбі за енергетичну незалежність. Аналізуються та порівнюються Енергетичні стратегії України та різноманітні сценарії розвитку атомної енергетики разом з іншими енерговиробляючими галузями. Детально проаналізовано обмеження і бар’єри, що стримують розвиток атомної енергетики в нашій країни. Представлено основні групи бар’єрів за причинами виникнення і за характером прояву та іншими ознаками, що доводиться враховувати під час прогнозування розвитку атомної енергетики. Вказується, що перелік бар’єрів можна доповнювати, а їх склад міняти в залежності від розв’язуваної задачі і розглянутого ієрархічного рівня. Наголошується, що розвиток ядерно-енергетичного комплексу в Україні відбувається в умовах ускладнення його зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків, принципових змін у характері і структурі економіки, глобалізації, прискорення науково-технічного прогресу. За критеріями економічності, екологічності, надійності та ресурсозабезпеченості електроенергетики сценарії, що передбачають подовження терміну експлуатації АЕС, є значно прийнятнішими за ті, що передбачають їхнє закриття. Визначено, що серед важливих умов подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС слід виокремити диверсифікацію постачання свіжого ядерного палива.
Ключові слова: генеруючі потужності, атомна енергетика, сценарії розвитку, оцінка, ядерно-енергетичний комплекс.

Кулик М. Н. Сопоставительный анализ технико-экономических характеристик Каневской ГАЭС и комплекса потребителей-регуляторов для покрытия графиков электрических нагрузок Кулик М. Н. Сопоставительный анализ технико-экономических характеристик Каневской ГАЭС и комплекса потребителей-регуляторов для покрытия графиков электрических нагрузок

популярный!
Сборник №: 4 (39) 2014 г.
Размер файла: 466.11 Кбайт
Скачиваний: 6210
Выполнены расчеты и проведен сопоставительный анализ основных технико-экономических характеристик утвержденного в 2013 г. к строительству проекта Каневской ГАЭС и альтернативного авторского проекта комплекса теплонасосных установок (ТНУ), который по технологическим характеристикам в состоянии в структуре Объединенной энергосистемы Украины заменить Каневскую ГАЭС.
Показано, что альтернативный проект строительства комплекса ТНУ по технико-экономическим показателям является бесспорно лучшим по сравнению с проектом Каневской ГАЭС. В частности, в экономическом отношении он требует меньших капиталовложений на 2487,4 млн грн (цены 2012 г.), обеспечивает годовую чистую прибыль на 5617,1 млн грн большей по сравнению с проектом Каневской ГАЭС и окупает капиталовложения за 1,55 года вместо 24,6 года согласно проекту этой ГАЭС.
Реализация альтернативного проекта дает возможность сократить потребление природного газа на котельнях и ТЭЦ на 2,6 млрд куб. м, поскольку ТНУ используют электроэнергию, произведенную без его использования. Этот показатель является очень важным по соображениям энергетической безопасности Украины.
Кроме того, в соответствии с альтернативным проектом ежегодно используется 2,69 млн т у. т. сбросного техногенного тепла и энергии окружающей среды, что обеспечивает значительное возрастание его экономической эффективности и сокращает выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Он не содержит никаких угроз искажения природных ландшафтов и потерь исторических памяток.

Ключевые слова: ГАЭС, потребитель-регулятор, теплонасосная установка, чистая прибыль, капиталовложения, срок окупаемости.

Егер Д.А., Лещенко И.Ч., Гришаненко В.П. Проблемы и перспективы стабилизации и наращивания добычи природного газа в Украине Егер Д.А., Лещенко И.Ч., Гришаненко В.П. Проблемы и перспективы стабилизации и наращивания добычи природного газа в Украине

популярный!
Сборник №: 1 (56) 2019 г.
Размер файла: 482.07 Кбайт
Скачиваний: 1135
В статье приведены результаты анализа ресурсной базы газодобычи в Украине и структуры извлекаемых запасов, которые показали, что структура разведанных запасов влияет не только на объемы, но и на характер динамики добычи природного газа. Предложено рассматривать отдельно проблемы стабилизации объемов добычи природного газа и проблемы увеличения его добычи, поскольку они существенно отличаются техническими и технологическими процессами, уровнем рисков и расходов, сроками получения продукции.
С учетом сложной структуры украинских запасов природного газа, которые находятся в разработке, сформированы первоочередные направления стабилизации объемов добычи. Установлено, что за счет совершенствования систем разработки месторождений возможно обеспечить только компенсацию естественного падения добычи и удержать ее сегодняшнем уровне в 20–21 млрд м3 в год.
Показано, что увеличение объемов добычи природного газа возможно лишь при условии ускоренного и эффективного проведения поисково-разведочных работ по приращению запасов природного газа в объемах, по меньшей мере, 40–50 млрд м3 в год, чего можно достичь только на базе новейших высокоэффективных технологических процессов, методологических решений, по меньшей мере среднего мирового уровня.
Проанализированы потенциальные ресурсы природного газа из разных источников, в том числе нетрадиционных, и показана необходимость разработки на государственном уровне отдельных программ по освоению ресурсов для каждого из этих источников с ускоренным освоением традиционных, особенно, трудноизвлекаемых запасов и ресурсов.
Приведены определенные авторами оценки стоимости и продолжительности основных этапов освоения ресурсов и запасов природного газа в зависимости от запасов месторождений и глубин их залегания. Оценена возможность полного обеспечения потребителей Украины природным газом собственной добычи.
Ключевые слова: природный газ, структура  запасов, стабилизация добычи, наращивания добычи, себестоимость.

Белодед В. Д. Прогнозная структура теплоснабжения Украины на период до 2040 года Белодед В. Д. Прогнозная структура теплоснабжения Украины на период до 2040 года

популярный!
Сборник №: 1 (44) 2016 г.
Размер файла: 2.86 Мбайт
Скачиваний: 5469
На основе анализа состояния теплоснабжения и гипотетического варианта прогноза экономического развития Украины обосновываются положения относительно целесообразной стратегии развития систем теплообеспечения Украины на период до 2040 года. Предлагается рациональная структура тепловых генерирующих мощностей страны по двум сценариям: без оккупированных территорий (АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей) и для всей Украины в целом. Развитие этой отрасли предлагается осуществлять преимущественно на основе широкого использования теплонасосных технологий и альтернативных видов топлива с сокращением потребления природного газа, что приведет к уменьшению выработки тепловой энергии котельными. По сценарию 1 (с возвращением оккупированных территорий в состав Украины) прогнозируется, что объемы генерирования тепловой энергии в 2040 г. будут достигать уровня 439,1 млн Гкал. По сценарию 2 (с невозвратом оккупированных территорий в состав Украины) прогнозируемые объемы в
2040 г. меньше на 80 млн Гкал.

Ключевые слова: стратегия развития, теплообеспечение, структура мощностей, тепловой насос, котельные, прогнозирование.

Бодня А. Л. Модель развития угольной промышленности Бодня А. Л. Модель развития угольной промышленности

популярный!
Сборник №: 2 (3) 2000 г.
Размер файла: 136.06 Кбайт
Скачиваний: 6003
В статье предложена модель оптимального функционирования и развития угольной промышленности, как базовой отрасли энергетики Украины. Разработан класс методов для расчетов по модели.

Ключевые слова: энергетика, математическая модель, угольная промышленность.
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 5