Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 1.03 Мбайт
Скачувань: 1147

Обґрунтовано доцільність застосування прикладного системного аналізу для дослідження поводження з радіоактивними відходами в Україні. Адаптовано процедури аналізу. Визначено послідовність його проведення. Приведено системно-структурну ідентифікацію радіаційно небезпечних об'єктів. Визначено групи параметрів для моделювання та здійснено добір даних для їх обчислення.

Ключові слова: системний аналіз, радіаційно небезпечний об'єкт, радіоактивні відходи, АЕС.

Антонюк Ю. В. Аналіз цінової і тарифної політики в електроенергетиці у 2000-2005 роках Антонюк Ю. В. Аналіз цінової і тарифної політики в електроенергетиці у 2000-2005 роках

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 67.83 Кбайт
Скачувань: 4437
Розглянуто питання формування цінової і тарифної політики в Україні в 2000-2005 роках, визначено основні складові роздрібних тарифів на електроенергію, причини їх зміни протягом зазначеного періоду. Висвітлено деякі проблемні питання у формуванні тарифної політики.

Ключові слова: електроенергетика, цінова і тарифна політика, аналіз нормативної бази.

Антонюк Ю. В. Принципи формування роздрібних тарифів на електричну енергію Антонюк Ю. В. Принципи формування роздрібних тарифів на електричну енергію

популярний!
Збірник №: 1 (15) 2007 р.
Розмір файлу: 2.16 Мбайт
Скачувань: 3239
Розглянуто принципи та етапи формування тарифної політики на роздрібному ринку електричної енергії, визначено основні складові роздрібних тарифів на електроенергію, висвітлено деякі проблемні питання у формуванні тарифної політики.

Ключові слова: роздрібний тариф на електричну енергію, оптовий ринок електричної енергії.

Білодід В. Д. Оцінка обсягів виробництва та споживання теплової енергії в Україні з використанням електроенергії теплонасосними системами Білодід В. Д. Оцінка обсягів виробництва та споживання теплової енергії в Україні з використанням електроенергії теплонасосними системами

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 990.43 Кбайт
Скачувань: 3926
Проаналізовано стан виробництва та споживання теплової енергії протягом 2000–2010 років для потреб теплопостачання із застосуванням теплонасосних систем різного типу. Встановлено, що реальні обсяги виробництва та споживання теплової енергії суттєво більші, ніж наведено в офіційній статистиці. Одним із джерел, що не фіксується статистикою, є теплова енергія, яка виробляється теплонасосними системами, що представлені переважно побутовими реверсивними кондиціонерами різного типу та промисловими кліматичними установками.
Із використанням інформації щодо обсягів продажу такого обладнання впродовж 1991-2010 рр. зроблено оцінки щодо накопиченої загальної потужності цього виду установок для генерування теплоти. Показано, що їх загальна встановлена потужність невпинно зростає. Так, якщо загальна потужність таких систем у 2000 р. становила 435 МВт, то вже у 2005 р. вона зросла до 2,01 млн кВт, у 2008 р. досягла значень 4,93 млн кВт, а в 2010 р. вже становила 6,7 млн кВт. У структурі потужностей переважають промислові системи - понад 90 %.
На підставі виконаних розрахунків та оцінок визначено загальні обсяги виробництва теплової енергії для промислових потреб та у побуті протягом 2000-2010 рр., а також визначено витрати електроенергії на функціонування таких систем. Показано, що споживання електроенергії цими системами для виробництва теплової енергії, за мінімальними оцінками, сягнуло 4,35...4,5 млрд кВт•год, у тому числі промисловими системами 3,7...3,8 млрд кВт•год, а побутовими – 0,53...0,65 млрд кВт•год.
На основі зробленого аналізу сформульовано висновок щодо необхідності удосконалення статистичних спостережень в питаннях обліку джерел генерування теплоти, оскільки значне зростання споживання електроенергії потребує відповідного реагування в питаннях її виробництва.

Ключові слова: теплопостачання, теплонасосні системи, реверсивні кондиціонери.

Білодід В. Д. Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат Білодід В. Д. Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 419.75 Кбайт
Скачувань: 3755
Запропоновано оцінювати ефективність енергетичних технологій (установок) за значеннями абсолютної енергетичної віддачі, як різниці між наявним потенціалом та затратами енергії, які визначаються сумою витрат енергії на створення, експлуатацію та утилізацію енергоустановки. Висвітлено положення методики оцінки ефективності технологій за показниками повних енергетичних витрат та методики визначення енергетичних витрат за статтями, які не визначаються існуючими стандартами.
У якості показника, який може бути застосований для порівняння принципово різних технологій та установок, запропоновано використовувати коефіцієнт енергетичної ефективності, який являє собою відношення повної енергетичної продуктивності установки за термін існування до величини повних енергетичних витрат, пов’язаних із створенням систем та установок, їх експлуатацією та обслуговуванням, а також з ліквідацією у кінцевому підсумку.
На прикладах окремих технологій використання енергії з відновлюваних джерел показано, що не всі вони у сьогоднішніх умовах є доцільними для використання. Розглянуто ряд технологій (СЕС (теплові), ГеоТЕС, біоетанол і частково біодизельне паливо) та показано, що вони є ще проблемними і потребують вдосконалення з метою зниження витрат енергії на їх створення, експлуатацію та ліквідацію залишків обладнання після закінчення терміну експлуатації, оскільки за розрахунками витрати енергії на їх створення більші ніж віддача енергії від них за час експлуатації.

Ключові слова: енергетична ефективність, повні енергетичні затрати, сонячні термодинамічні електростанції, коефіцієнт енергетичної ефективності.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 32