Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ведення режиму електроспоживання розосереджених споживачів на різноманітних рівнях ієрархії управління Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ведення режиму електроспоживання розосереджених споживачів на різноманітних рівнях ієрархії управління

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 496.03 Кбайт
Скачувань: 4152
Розглянуто загальний підхід до багатокритеріального управління режимом електроспоживання розосереджених споживачів ієрархічної структури. Наведено структуру комплексу задач ведення режиму електроспоживання, здійснюваного автоматизованою системою управління від рівня ієрархії енергосистеми до конкретних споживачів енергії. Запропоновано модель автоматизованого управління, що враховує сформовану ситуацію електроспоживання, керуючий вплив вищестоящого рівня, корегуючий вплив диспетчера та інтереси споживачів. Розглянуто деякі принципи ведення режиму на об'єктах.

Ключові слова: електроспоживання, режим, управління, ієрархічний, автоматизована система, диспетчер, споживач.

Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк Г. П. Регулювання режимів електроспоживання регіонів в дослідженнях та на практиці Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк Г. П. Регулювання режимів електроспоживання регіонів в дослідженнях та на практиці

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 630.05 Кбайт
Скачувань: 3973
Виконано стислий огляд основних результатів і сучасного стану головних напрямків в області регулювання режимів електроспоживання, яке являється основною альтернативою введенню маневрових потужностей в енергетиці. При величезних наукових наробітках у цій області їхня практична реалізація поки що не вирішує усіх наявних проблем. Головна причина - відсутність стимулів на всіх рівнях. Тому разом із технічними задачами необхідно звернути більшу увагу на розвиток організаційної і нормативно-правової бази.

Ключові слова: енергоспоживання, джерело енергії, регулювання режиму, розробка правової бази.

Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк Г. П. Управління накопиченням палива при оптимізації річного підготовчого циклу електроенергетичного комплексу Дрьомін В. П., Абрамов В. О., Могилюк Г. П. Управління накопиченням палива при оптимізації річного підготовчого циклу електроенергетичного комплексу

популярний!
Збірник №: 2 (9) 2003 р.
Розмір файлу: 632.48 Кбайт
Скачувань: 4053
Запропоновано процедуру визначення оптимального розміру запасів палива на пристанційних складах для успішного проходження осінньо-зимового періоду. Для цього було визначено та обґрунтовано основні умови та обмеження здійснення задачі, визначено критерії ефективності здійснення заходів по накопиченню палива, обрано оптимальну стратегію управління запасами палива на пристанційних складах електростанцій, обґрунтовано економічно виправдані розміри запасів палива.

Ключові слова: річний підготовчий цикл, запаси палива, управління запасами, система регулювання запасів, нерівномірність паливоспоживання.

Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В. Методологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В. Методологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 464.51 Кбайт
Скачувань: 4093
Однією з головних причин незадовільного розвитку систем енергозабезпечення на базі місцевих паливно-енергетичних ресурсів у регіонах є відсутність наукових розробок та рекомендацій методологічного плану з розробки та виконання відповідних регіональних цільових програм.
Стаття присвячена аналізу методологічних аспектів та передумов для розвитку систем енергозабезпечення регіонів (районів), складових частин проблеми та кінцевих цілей, а також розробленню загальної стратегії та порядку її реалізації силами і можливостями органів місцевого самоврядування в умовах відсутності джерел фінансування.
Конкретизовані такі базові поняття, як «проблема» та «ціль», визначений їх взаємозв’язок з процесом пошуку відповідних рішень. Підкреслена необхідність підготовчого етапу цільової програми, в рамках якого здійснюється організаційне становлення процесу її реалізації. Запропоновані підходи фрагментарного послідовного розвитку та прогресивного фінансування, що забезпечує мінімізацію ризику та виключає невизначеність успішного завершення програми.

Ключові слова: енергозабезпечення, паливно-енергетичні ресурси, цільова програма розвитку, методологія, регіони, фінансове забезпечення.

Дубовський С. В. Вірогідність показників теплової економічності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії Дубовський С. В. Вірогідність показників теплової економічності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 446.68 Кбайт
Скачувань: 4008
Проведено якісний аналіз існуючих методів визначення показників теплової економічності електричних станцій з відпуску електричної та теплової енергії при комбінованому виробництві за загальними критеріями об'єктивності фізичних вимірювань. На підставі феноменологічного порівняння комбінованого та розподільних виробництв обґрунтовано новий підхід до точного розподілу витрат палива між продуктами комбінованих виробництв. Одержано загальні співвідношення для поділу витрат, встановлено їх тотожність з рівняннями термодинамічного методу поділу, що підтверджує фізичну об'єктивність зазначених рівнянь.

Ключові слова: комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, розподіл витрат палива, питомі витрати палива на електричних станціях, методи розподілу, термодинамічний метод.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 9 з 32