Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Дрьомін І. В. Дослідження режимів роботи автоматичної системи регулювання частоти і потужності з регулюючими генераторами Дрьомін І. В. Дослідження режимів роботи автоматичної системи регулювання частоти і потужності з регулюючими генераторами

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 647.5 Кбайт
Скачувань: 4016
У традиційній системі автоматичного регулювання частоти та потужності (АРЧП) вирішення завдань регулювання полягає у введенні/виведенні потужностей регулюючих генераторів. Техніко-економічні показники якості функціонування АРЧП залежать від виду і параметрів закону регулювання. Дослідження законів регулювання на основі відповідної математичної моделі дозволить визначити найбільш ефективний з них відповідно до обраних показників якості.
На основі математичної моделі ОЕС України здійснено чисельне моделювання, за допомогою якого досліджено основні закони регулювання: пропорційний, пропорційно-диференціальний (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД). Дослідження проведене шляхом зіставлення характеристик величин, що моделюються (частота системи, потужність генератора, навантаження та регулюючого генератора), при дії різних законів на енергосистему зі збуренням (аварійне відключення генеруючих потужностей).
У результаті дослідження встановлено, що використання пропорційного закону недоцільне, насамперед, через коливальний характер перехідного процесу, його статизм і тривалість. Головним недоліком ПД-закону є наявність статизму. ПІД-закон у цілому задовольняє вимогам ENTSO-E, однак для його реалізації необхідні регулюючі генератори з малою постійною інерції.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, закон регулювання.

Дрьомін І. В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами Дрьомін І. В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 757.98 Кбайт
Скачувань: 3731
Обґрунтовано необхідність дослідження впливу територіального розосередження ВЕС на можливості автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з генераторами-регуляторами.
Наведено математичну модель, початкові умови і припущення, що дозволяють досліджувати процеси генерації на трьох ВЕС у зіставленні з однією ВЕС. При цьому математична модель у сукупності зі спеціально розробленим програмно-інформаційним комплексом (ПІК) «Частота» можуть описувати довільну кількість вітроагрегатів з різними технічними характеристиками.
Встановлено, що в загальному випадку розосередження ВЕС не спрощує режим роботи системи АРЧП, оскільки можливе накладання піків потужності різних ВЕС один на одний, що може призвести як до зменшення, так і до збільшення збурення в енергосистемі. Іншими словами, параметри процесів регулювання для розосередженої і одиночної ВЕС практично збігаються.
Крім того, ступінь впливу ВЕС на енергосистему залежить не тільки від встановленої потужності ВЕС, а і від середньої швидкості вітру і її максимальних похідних. При цьому навантаження на систему АРЧП може зрости, незважаючи на більш згладжений графік генерації на ВЕС.

Ключові слова: розосереджені вітрові електростанції, енергосистема, математичне моделювання, автоматичне регулювання частоти та потужності.

Дрьомін І. В. Моделювання режимів роботи системи АРЧП зі споживачами-регуляторами Дрьомін І. В. Моделювання режимів роботи системи АРЧП зі споживачами-регуляторами

популярний!
Збірник №: 2 (25) 2011 р.
Розмір файлу: 663.85 Кбайт
Скачувань: 3922
Використання споживачів-регуляторів у системі автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) вимагає проведення додаткових досліджень з метою визначення параметрів відповідних законів регулювання, що обумовлено технологічними відмінностями від АРЧП з регулюючими генераторами (насамперед, за інерційними характеристиками). Для цього в роботі проведено порівняльний аналіз якості регулювання при використанні основних законів регулювання: пропорційного, пропорційно-диференціального (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціального (ПІД).
Дослідження здійснено шляхом чисельного моделювання АРЧП ОЕС України з аварійним збуренням. Ефективність законів регулювання визначалася на основі аналізу прийнятих показників якості регулювання (максимальне відхилення частоти, тривалість перехідного процесу і його характер, наявність статизму).
Встановлено, що використання пропорційного закону недоцільне через коливальний характер перехідного процесу і перевищення граничного значення максимального відхилення частоти. Найбільш ефективним є ПД-закон – при його використанні АРЧП задовольняє вимогам ENTSO-E та по всіх параметрах перевершує найбільш ефективну конфігурацію АРЧП з регулюючими генераторами. ПІД-закон є менш ефективним, ніж ПД-закон, однак може бути доцільним для забезпечення стійкості системи.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, закон регулювання, споживач-регулятор.

Дрьомін В. П., Абрамов В. А. Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання Дрьомін В. П., Абрамов В. А. Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання

популярний!
Збірник №: 1 (2) 2000 р.
Розмір файлу: 271.36 Кбайт
Скачувань: 3621
Зсув частини навантаження підприємств з часів максимуму навантаження енергосистеми є одним із засобів економи енергетичних ресурсів у країні. Оцінка спроможності підприємства до такого зсуву є достатньо складним заходом. Пропонується для оцінки розміру потужності і часу зсуву використовувати метод типових класів. Отримані чисельні оцінки основних параметрів зсуву дозволяють застосовувати їх у формальних процедурах керування підприємством і його енергогосподарством.

Ключові слова: електроспоживання графік навантаження вирівнювання зсув навантаження підприємство, потенціал, оцінка.

Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ведення режиму електроспоживання розосереджених споживачів на різноманітних рівнях ієрархії управління Дрьомін В. П., Абрамов В. О. Ведення режиму електроспоживання розосереджених споживачів на різноманітних рівнях ієрархії управління

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 496.03 Кбайт
Скачувань: 3853
Розглянуто загальний підхід до багатокритеріального управління режимом електроспоживання розосереджених споживачів ієрархічної структури. Наведено структуру комплексу задач ведення режиму електроспоживання, здійснюваного автоматизованою системою управління від рівня ієрархії енергосистеми до конкретних споживачів енергії. Запропоновано модель автоматизованого управління, що враховує сформовану ситуацію електроспоживання, керуючий вплив вищестоящого рівня, корегуючий вплив диспетчера та інтереси споживачів. Розглянуто деякі принципи ведення режиму на об'єктах.

Ключові слова: електроспоживання, режим, управління, ієрархічний, автоматизована система, диспетчер, споживач.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 32