Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Дрьомін І. В.  Моделювання міжсистемних перетоків потужності при автоматичному регулюванні частоти Дрьомін І. В. Моделювання міжсистемних перетоків потужності при автоматичному регулюванні частоти

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 637.25 Кбайт
Скачувань: 4100
Система автоматичного регулювання частоти і потужності призначена, насамперед, для автоматичного вторинного регулювання частоти і перетоків потужності. Для оцінки навантаження на лінії електропередачі розроблена динамічна модель перетоків потужності між зонами регулювання в енергооб’єднанні.
Метою статті є визначення параметрів перехідних процесів зміни частоти і перетоків потужності та відповідних законів регулювання при виникненні ударного збурення в ОЕС України в режимі її паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E.
Запропонована математична модель перетоків потужності разом з удосконаленим програмно-інформаційним комплексом дозволяють моделювати енергооб’єднання, що складається з двох зон регулювання з довільною деталізацією їх елементів.
Встановлено, що виникнення ударного збурення в одній із зон регулювання призводить до стрибкоподібної зміни перетоків потужності між зонами. При цьому параметри законів регулювання повинні корегуватися для кожної структури енергооб’єднання. Залучення споживачів-регуляторів забезпечує суттєве зменшення тривалості перехідного процесу, максимального відхилення частоти та інтегральної величини перетікань.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, перетоки потужності, споживач-регулятор, генератор-регулятор, технологічні обмеження.

Дрьомін І. В. Дослідження режимів роботи автоматичної системи регулювання частоти і потужності з регулюючими генераторами Дрьомін І. В. Дослідження режимів роботи автоматичної системи регулювання частоти і потужності з регулюючими генераторами

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 647.5 Кбайт
Скачувань: 4275
У традиційній системі автоматичного регулювання частоти та потужності (АРЧП) вирішення завдань регулювання полягає у введенні/виведенні потужностей регулюючих генераторів. Техніко-економічні показники якості функціонування АРЧП залежать від виду і параметрів закону регулювання. Дослідження законів регулювання на основі відповідної математичної моделі дозволить визначити найбільш ефективний з них відповідно до обраних показників якості.
На основі математичної моделі ОЕС України здійснено чисельне моделювання, за допомогою якого досліджено основні закони регулювання: пропорційний, пропорційно-диференціальний (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД). Дослідження проведене шляхом зіставлення характеристик величин, що моделюються (частота системи, потужність генератора, навантаження та регулюючого генератора), при дії різних законів на енергосистему зі збуренням (аварійне відключення генеруючих потужностей).
У результаті дослідження встановлено, що використання пропорційного закону недоцільне, насамперед, через коливальний характер перехідного процесу, його статизм і тривалість. Головним недоліком ПД-закону є наявність статизму. ПІД-закон у цілому задовольняє вимогам ENTSO-E, однак для його реалізації необхідні регулюючі генератори з малою постійною інерції.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, закон регулювання.

Дрьомін І. В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами Дрьомін І. В. Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 757.98 Кбайт
Скачувань: 4024
Обґрунтовано необхідність дослідження впливу територіального розосередження ВЕС на можливості автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з генераторами-регуляторами.
Наведено математичну модель, початкові умови і припущення, що дозволяють досліджувати процеси генерації на трьох ВЕС у зіставленні з однією ВЕС. При цьому математична модель у сукупності зі спеціально розробленим програмно-інформаційним комплексом (ПІК) «Частота» можуть описувати довільну кількість вітроагрегатів з різними технічними характеристиками.
Встановлено, що в загальному випадку розосередження ВЕС не спрощує режим роботи системи АРЧП, оскільки можливе накладання піків потужності різних ВЕС один на одний, що може призвести як до зменшення, так і до збільшення збурення в енергосистемі. Іншими словами, параметри процесів регулювання для розосередженої і одиночної ВЕС практично збігаються.
Крім того, ступінь впливу ВЕС на енергосистему залежить не тільки від встановленої потужності ВЕС, а і від середньої швидкості вітру і її максимальних похідних. При цьому навантаження на систему АРЧП може зрости, незважаючи на більш згладжений графік генерації на ВЕС.

Ключові слова: розосереджені вітрові електростанції, енергосистема, математичне моделювання, автоматичне регулювання частоти та потужності.

Дрьомін І. В. Моделювання режимів роботи системи АРЧП зі споживачами-регуляторами Дрьомін І. В. Моделювання режимів роботи системи АРЧП зі споживачами-регуляторами

популярний!
Збірник №: 2 (25) 2011 р.
Розмір файлу: 663.85 Кбайт
Скачувань: 4263
Використання споживачів-регуляторів у системі автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) вимагає проведення додаткових досліджень з метою визначення параметрів відповідних законів регулювання, що обумовлено технологічними відмінностями від АРЧП з регулюючими генераторами (насамперед, за інерційними характеристиками). Для цього в роботі проведено порівняльний аналіз якості регулювання при використанні основних законів регулювання: пропорційного, пропорційно-диференціального (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціального (ПІД).
Дослідження здійснено шляхом чисельного моделювання АРЧП ОЕС України з аварійним збуренням. Ефективність законів регулювання визначалася на основі аналізу прийнятих показників якості регулювання (максимальне відхилення частоти, тривалість перехідного процесу і його характер, наявність статизму).
Встановлено, що використання пропорційного закону недоцільне через коливальний характер перехідного процесу і перевищення граничного значення максимального відхилення частоти. Найбільш ефективним є ПД-закон – при його використанні АРЧП задовольняє вимогам ENTSO-E та по всіх параметрах перевершує найбільш ефективну конфігурацію АРЧП з регулюючими генераторами. ПІД-закон є менш ефективним, ніж ПД-закон, однак може бути доцільним для забезпечення стійкості системи.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, закон регулювання, споживач-регулятор.

Дрьомін В. П., Абрамов В. А. Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання Дрьомін В. П., Абрамов В. А. Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання

популярний!
Збірник №: 1 (2) 2000 р.
Розмір файлу: 271.36 Кбайт
Скачувань: 3927
Зсув частини навантаження підприємств з часів максимуму навантаження енергосистеми є одним із засобів економи енергетичних ресурсів у країні. Оцінка спроможності підприємства до такого зсуву є достатньо складним заходом. Пропонується для оцінки розміру потужності і часу зсуву використовувати метод типових класів. Отримані чисельні оцінки основних параметрів зсуву дозволяють застосовувати їх у формальних процедурах керування підприємством і його енергогосподарством.

Ключові слова: електроспоживання графік навантаження вирівнювання зсув навантаження підприємство, потенціал, оцінка.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 32