Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Шульженко С. В. Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу Шульженко С. В. Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 461.2 Кбайт
Скачувань: 3674
Найбільш поширеним і загальноприйнятим в світі методом вирішення задачі формування перспективної структури генеруючих потужностей національної енергосистеми є застосування оптимізаційних моделей. В цих моделях, в загальному випадку, вважається, що функціонування електростанції в складі енергосистеми є ефективним, якщо відповідна потужність входить до оптимального плану рішення моделі. Критерій оптимальності в таких динамічних моделях математичного програмування, як правило, формується з використанням двох складових собівартості. До першої складової відносяться постійні витрати, а до другої складової входять витрати, що виникають внаслідок участі електростанції в покритті електричної потужності графіка електричних навантажень енергосистеми, і які є змінними залежно від обсягів виробленої електроенергії.
В статті досліджено вплив динаміки змін вхідних показників на результати застосування детерміновано-стохастичних моделей життєвого циклу визначення техніко-економічних показників технологій генерації електроенергії, зокрема на собівартість виробництва електроенергії. Оскільки показники собівартості електроенергії використовуються в критерії оптимізації задачі прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей національної енергосистеми, і який є чутливим до цих показників, то це вимагає враховувати не лише діапазони змін вхідних даних, а і траєкторію їх зміни.

Ключові слова: електроенергія, технологія, собівартість, математична модель.

Шульженко С. В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування Шульженко С. В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 131.73 Кбайт
Скачувань: 3554
Наведено моделі життєвого циклу, які дозволяють враховувати особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування. Для врахування невизначеності вхідної інформації з метою моделювання майбутніх умов функціонування та розвитку об'єктів i систем електроенергетики запропоновано використовувати стохастичний метод.

Ключові слова: електроенергетика, об'єкт електроенергетики, техніко-економічні показники, прогнозування розвитку.

Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку

популярний!
Збірник №: 2 (20) 2009 р.
Розмір файлу: 595.92 Кбайт
Скачувань: 3642
У статті наведено аналіз особливостей функціонування та розвитку електричних станцій в ринкових умовах. Розглянуті основні техніко-фізичні та техніко-економічні показники, обмеження та переваги використання кожного з них для цілей аналізу ефективності функціонування електростанцій. В якості інтегрального показника ефективності функціонування електростанції запропоновано використовувати середньозважену собівартість виробництва електроенергії. Наведені результати розрахунки середньозваженої собівартості виробництва електроенергії для вітрової електростанції та традиційної вугільної конденсаційної електростанції. Розрахунки виконано з урахуванням невизначеності вхідних даних з використанням методу Монте-Карло.

Ключові слова: техніко-економічні показники, ефективність виробництва електроенергії, середньозважена собівартість електроенергії, електростанція.

Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 628.4 Кбайт
Скачувань: 3353
Розглянуто питання доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в Україні. Визначено, що найбільш доцільною до реалізації з огляду на нарощування потужності ВЕС у країні є модифікована схема надання інвестиційних субсидій, яка передбачає конкурсний відбір інвестиційних проектів із впровадження ВЕС.

Ключові слова: вітроенергетика, інвестиції, потужність, виробництво електроенергії, Кіотський протокол, механізми державної підтримки розвитку вітроенергетики.

Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 302.15 Кбайт
Скачувань: 3565
Запропоновано нелінійну дискретно-неперервну математичну модель для вирішення задачі оптимального планування розвитку та реконструкції системи газопостачання на перспективу.

Ключові слова: система газопостачання, розвиток, реконструкція, оптимальне планування, математична модель.
<< Початок < Попередня 31 Наступна > Кінець >>
Сторінка 31 з 31