Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Шараєвський Ф. Ю. Модель і процедури короткострокового прогнозування електроспоживання в оптовому ринку електричної енергії України Шараєвський Ф. Ю. Модель і процедури короткострокового прогнозування електроспоживання в оптовому ринку електричної енергії України

популярний!
Збірник №: 1 (15) 2007 р.
Розмір файлу: 128.76 Кбайт
Скачувань: 3936
Розглянуто моделі та процедури короткострокового прогнозування обсягів споживання електроенергії в умовах оптового ринку електричної енергії України. Детально проаналізовано сучасну модель оптового ринку електроенергії України, визначено необхідність модернізації ринкових відносин та методів прогнозування.

Ключові слова: оптовий ринок електроенергії, прогнозування електроспоживання, добовий графік навантаження.

Шрайбер О. А., Редькін В. Б. Сучасні та перспективні технології видобування вугілля Шрайбер О. А., Редькін В. Б. Сучасні та перспективні технології видобування вугілля

популярний!
Збірник №: 1 (17) 2008 р.
Розмір файлу: 124.56 Кбайт
Скачувань: 4900
Дано огляд сучасних і перспективних технологій видобування вугілля, стисло розглянуто особливості вуглевидобування в Україні, наведено характеристики нового гірничотехнічного обладнання.

Ключові слова: вугілля, видобування, сучасна технологія, нове обладнання, комбайн, струг.

Шульженко С. В. Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу Шульженко С. В. Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 461.2 Кбайт
Скачувань: 4347
Найбільш поширеним і загальноприйнятим в світі методом вирішення задачі формування перспективної структури генеруючих потужностей національної енергосистеми є застосування оптимізаційних моделей. В цих моделях, в загальному випадку, вважається, що функціонування електростанції в складі енергосистеми є ефективним, якщо відповідна потужність входить до оптимального плану рішення моделі. Критерій оптимальності в таких динамічних моделях математичного програмування, як правило, формується з використанням двох складових собівартості. До першої складової відносяться постійні витрати, а до другої складової входять витрати, що виникають внаслідок участі електростанції в покритті електричної потужності графіка електричних навантажень енергосистеми, і які є змінними залежно від обсягів виробленої електроенергії.
В статті досліджено вплив динаміки змін вхідних показників на результати застосування детерміновано-стохастичних моделей життєвого циклу визначення техніко-економічних показників технологій генерації електроенергії, зокрема на собівартість виробництва електроенергії. Оскільки показники собівартості електроенергії використовуються в критерії оптимізації задачі прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей національної енергосистеми, і який є чутливим до цих показників, то це вимагає враховувати не лише діапазони змін вхідних даних, а і траєкторію їх зміни.

Ключові слова: електроенергія, технологія, собівартість, математична модель.

Шульженко С. В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування Шульженко С. В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 131.73 Кбайт
Скачувань: 4210
Наведено моделі життєвого циклу, які дозволяють враховувати особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування. Для врахування невизначеності вхідної інформації з метою моделювання майбутніх умов функціонування та розвитку об'єктів i систем електроенергетики запропоновано використовувати стохастичний метод.

Ключові слова: електроенергетика, об'єкт електроенергетики, техніко-економічні показники, прогнозування розвитку.

Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку

популярний!
Збірник №: 2 (20) 2009 р.
Розмір файлу: 595.92 Кбайт
Скачувань: 4304
У статті наведено аналіз особливостей функціонування та розвитку електричних станцій в ринкових умовах. Розглянуті основні техніко-фізичні та техніко-економічні показники, обмеження та переваги використання кожного з них для цілей аналізу ефективності функціонування електростанцій. В якості інтегрального показника ефективності функціонування електростанції запропоновано використовувати середньозважену собівартість виробництва електроенергії. Наведені результати розрахунки середньозваженої собівартості виробництва електроенергії для вітрової електростанції та традиційної вугільної конденсаційної електростанції. Розрахунки виконано з урахуванням невизначеності вхідних даних з використанням методу Монте-Карло.

Ключові слова: техніко-економічні показники, ефективність виробництва електроенергії, середньозважена собівартість електроенергії, електростанція.
<< Початок < Попередня 31 32 Наступна > Кінець >>
Сторінка 31 з 32