Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Бабенко Г. О., Кібовський С. О. Проблеми енергозабезпечення і шляхи їх вирішення в автономній Республіці Крим Бабенко Г. О., Кібовський С. О. Проблеми енергозабезпечення і шляхи їх вирішення в автономній Республіці Крим

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 644.26 Кбайт
Скачувань: 3698
Розглянуто стан ресурсо- енергозабезпечення Автономної Республіки Крим і визначено основні напрями зниження витрат енергоресурсів при впровадженні організаційних і маловитратних заходів, технологій, устаткування, а також при використанні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: енергоспоживання, енергозабезпечення, енергозберігаючі заходи, енергозберігаючі технологи, енергоефективність.

Бикова Є. В., Кіорсак М. В., Постолатій В. М. Розвиток генеруючих потужностей у Молдавській енергетичній системі на базі використання парогазових установок Бикова Є. В., Кіорсак М. В., Постолатій В. М. Розвиток генеруючих потужностей у Молдавській енергетичній системі на базі використання парогазових установок

популярний!
Збірник №: 1 (8) 2003 р.
Розмір файлу: 694.73 Кбайт
Скачувань: 3604
Обґрунтовано доцільність додаткового вводу нових потужностей для комбінованого вироблення електричної та теплової енергії в певних містах і населених пунктах Республіки Молдова шляхом спорудження сучасних парогазових установок. Це дозволить підвищити ефективність використання імпортованого природного газу орієнтовно на 20%, а також забезпечити необхідний баланс електричної потужності та зменшення втрат у мережах. Наведено результати розрахунків для 40 міст і населених пунктів, здійснено вибір потужності ПГУ загальною електричною потужністю - 1140 МВт і тепловою - 860 Гкал/год.

Ключові слова: парогазові установки, комбіноване вироблення електричної та теплової енергії, баланс електричної потужності.

Блінов І. В., Парус Є. В. Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників Блінов І. В., Парус Є. В. Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 457.91 Кбайт
Скачувань: 3555
Одним з центральних сегментів конкурентної моделі ринку електроенергії, впровадження якої здійснюється сьогодні і в Україні, є «ринок на добу наперед» (РДН), функціонування якого забезпечується на біржі електроенергії. Для реалізації РДН на біржі електроенергії розв’язується математична задача визначення балансу між попитом та пропозицією на електроенергію на основі визначення точки перетину кривих попиту та пропозиції щодо купівлі-продажу електроенергії, шляхом розрахунку результату двостороннього аукціону. Метою двостороннього аукціону є досягнення максимуму «функції добробуту» РДН при визначенні маржинальної ціни (МЦ) та рівноважного обсягу електроенергії для кожного розрахункового періоду. Крім максимізації сумарного добробуту, метою РДН є збільшення ліквідності біржі та зниження цін на електроенергію на ринку електроенергії в цілому за рахунок зменшення обсягів торгівлі електроенергією на балансуючому ринку.
Зважаючи на зазначене вище, у статті наведено розроблений метод мінімізації рівня МЦ на РДН за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників електроенергії, який дозволяє забезпечити рівномірне зниження МЦ на РДН в години доби з найбільшою ціною на електроенергію, а також забезпечити збільшення ліквідності біржі, що, в свою чергу, впливає на зменшення обсягів торгів балансуючого ринку по апріорі більшими цінами і приводить до зниження цін на конкурентному ринку електроенергії в цілому.

Ключові слова: ринок двосторонніх договорів, біржа, аукціон електроенергії, мінімізація ціни.

Богомолець Т. В., Симборський А. І., Бондаревська І. М. Аналіз динаміки прямих енерговитрат на виробництво експортованої продукції хімічної промисловості Богомолець Т. В., Симборський А. І., Бондаревська І. М. Аналіз динаміки прямих енерговитрат на виробництво експортованої продукції хімічної промисловості

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 73.74 Кбайт
Скачувань: 3579
Наведено динаміку основних видів експортованої продукції хімічної промисловості та їх енергоємність за прямими витратами енергоресурсів за 1996-2003 роки.

Ключові слова: експорт, енергоресурси, хімічна продукція, енергоємність.

Богославська О. Ю. Прогнозування оптимальних стратегій теплових електростанцій в умовах невизначеності добового графіка навантаження ОЕС України Богославська О. Ю. Прогнозування оптимальних стратегій теплових електростанцій в умовах невизначеності добового графіка навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 367.36 Кбайт
Скачувань: 3686
Для розв’язання задачі, що розглядається в даній роботі, проведено аналіз методів короткострокового прогнозування графіків електричного навантаження ОЕС. При використанні будь-яких методів прогнозування неможливо уникнути помилки та точно спрогнозувати графік добового навантаження, а це, в свою чергу, не дає можливості точно розрахувати виплати, які очікують отримати виробники за відпущену в ДП «Енергоринок» електроенергію. В даній роботі описується методика отримання тепловими станціями гарантованих виплат при невизначеності прогнозного графіка електроспоживання.
Розроблено математичну модель раціональної поведінки ТЕС щодо подачі цінових заявок у випадку невизначеності графіка енергоспоживання. Модель побудовано з використанням математичної теорії ігор з використанням рівноваги за Нешем – Слейтером. Особливість цієї моделі визначається тим, що при прийнятті рішення (виборі своєї заявки) кожен з конкурентів орієнтується на можливість реалізації найгірших для нього значень невизначеності. Рішенням задачі є мінімально гарантоване значення виплат станціям.

Ключові слова: цінова стратегія, енергоринок, математичне моделювання, цінова заявка, теплові електростанції, рівновага за Нешем – Слейтером.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 32