Зміст журналів

Тематичні розділи

Насторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні танауково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатамивиконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальнихпроблем і розв'язання прикладних задач розвитку та функціонуванняпаливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такимирубриками:


1. Технології енергетики, енергетичних систем і комплексів

2. Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці

3. Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці

4. Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент