Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Інформація для авторів


Автор (співавтори), подаючи рукопис статті, огляду, короткого повідомлення тощо наукового, науково-технічного або іншого характеру (далі — Рукопис) до редакційної колегії наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» (далі — Видання), надає Інституту загальної енергетики НАН України як засновнику та видавцю збірника (далі — Видавець) виключне право на його використання такими способами:

  • публікувати Рукопис у науковому збірнику «Проблеми загальної енергетики» мовою оригіналу;
  • переробляти, адаптувати, репродукувати, перекладати або іншим чином змінювати Рукопис за погодженням з Автором (співавторами);
  • безоплатно розміщувати повністю або частково умережі Інтернет.

Автор (співавтори) надає Видавцю право на використання Рукопису на території України, а також право на розповсюдження Рукопису як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

Автор (співавтори), підписуючи Рукопис, підтверджує, що:

  • він (вони) є автором (співавторами) Рукопису;
  • авторські права на даний Рукопис не передані іншому видавцю;
  • даний Рукопис не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем або до повідомлення про його відхилення;
  • він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Використання у Рукописі матеріалів інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером, здійснюється Автором (співавторами) з дотриманням норм законодавства.