Зміст журналів

ІНФОРМАЦІЯ
про членів редакційної колегії наукового збірника
«Проблеми загальної енергетики»

Головний редактор

РУСАНОВ А.В., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного HAH України, Харків

ORCID ID: 0000-0002-9957-8974
ResearcherID: U-3567-2017

Заступник головного редактора

ШУЛЬЖЕНКО С.В., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики HAH України, Київ

ORCID: 0000-0002-7720-0110

Відповідальний секретар

ЛЕЩЕНКО І.Ч., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики HAH України, Київ

ORCID: 0000-0003-3382-4762

КУЛИК М.М., академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Інститут загальної енергетики HAH України, Київ

ORCID: 0000-0002-5582-7027

МИХАЛЬСЬКИЙ В.М., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

ORCID ID: 0000-0002-8251-3111
ResearcherID: O-5200-2017

АВРАМОВ К.В., доктор технічних наук, професор, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного HAH України, Харків

ORCID: 0000-0002-8740-693X
ResearcherID: AAE-1166-2020

БЛІНОВ І.В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

ORCID 0000-0001-8010-5301
ResearcherID U-8146-2017

БОРИСЕНКО В.І., доктор технічних наук, професор, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Київ

ORCID 0000-0002-3035-0760
ResearcherID G-2466-2014

ЗВАРИЧ В.М., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

ORCID 0000-0002-1271-4954

МАЗУРЕНКО А.С., доктор технічних наук, професор, Одеський Національний політехнічний університет, Інститут енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління, Одеса

ORCID: 0000-0002-0165-3826

РОХМАН Б.Б., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Київ

ORCID: 0000-0002-1270-6102

ТУЗ В.О., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

ORCID: 0000-0002-4691-4890

ШРАЙБЕР О.А., доктор технічних наук, професор, Інститут загальної енергетики HAH України, Київ

ORCID: 0000-0003-2610-568X

КАРТУШИНСЬКИЙ О., доктор технічних наук, Талліннський технічний університет, Таллінн, Естонія

Scopus Author ID: 6602510680

ЛАБУС К., доктор геологічних наук, професор, Сілезький політехнічний університет, Глівіце, Польща

ORCID: 0000-0001-9854-154X
ResearcherID: P-6190-2014

СУХ П., доктор геологічних наук, професор, Інститут нафти і газу, Краків, Польща

ORCID: 0000-0002-7126-4623

ХОЛОД Н., доктор економічних наук, Спільний дослідницький інститут глобальних змін Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Міністерства енергетики США, Коледж Парк, Меріленд, США

ORCID: 0000-0002-4716-8770