Зміст журналів

Шановні читачі та автори наукового збірника «Проблеми загальної енергетики»!

Інформуємо Вас, що на базі наукового збірника «Проблеми загальної енергетики», який видавався Інститутом загальної енергетики НАН України з 1999 року по червень 2022 року, з вересня 2022 року видається науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці», заснований Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua)

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» більше не видається. Але архів статей збірника доступний на цьому сайті та на сайті наукового журналу «Системні дослідження в енергетиці». Перейти на сайт журналу

*********************************

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua), є фаховим науковим виданням у галузі технічних наук.

 

На сторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:

  • Технології енергетики,енергетичних систем і комплексів;
  • Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці;
  • Інформаційно-вимірювальнітехнології, моніторинг та діагностика в енергетиці;
  • Екологічні, економічні та правовідослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент.

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN 1562-8965 (Print), ISSN 2522-4344 (Online)

Науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук за спеціальностями - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 101 Екологія (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Науковий збірник реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).
Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory.

Науковий збірник індексується Google Scholar.

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» включено до міжнародної бази даних INDEX COPERNICUS.

З 2015 року науковим публікаціям збірника агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Індекс DOI збірника https://doi.org/10.15407/pge.

3 питань публікації статей, отримання збірника просимо звертатися до редколегії видання за адресою: 172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150
тел.: 294-67-03 (відповідальний секретар Лещенко І.Ч.);
тел./факс: 294-67-01/294-67-02 (приймальня)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду