Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», засновником якого є Інститут загальної енергетики Національної академії наук України, включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793).

На сторінках збірника публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:

 • системні дослідження та комплексні проблеми енергетики;
 • прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики;
 • наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів;
 • математичне моделювання енергетичних об’єктів і систем;
 • оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем;
 • надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об’єктів і систем;
 • дослідження та оптимізація технологічних об’єктів і систем енергетики;
 • підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів;
 • наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики;
 • системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв;
 • екологічні аспекти енергетики та захист довкілля;
 • наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці;
 • побудова, організація та функціонування ринків енергоносіїв;
 • державне регулювання енергетикою як природною монополією;
 • формування економічного середовища функціонування енергетики;
 • короткі повідомлення.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською, російською або англійською мовами.


Інтеграція збірника "Проблеми загальної енергетики" в інформаційні ресурси

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3623 від 12.01.1999.

Збірник наукових праць реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).

Електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

З 2015 року збірник наукових праць «Проблеми загальної енергетики» входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory.

Науковий збірник індексується Google Scholar.

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» включено до міжнародної бази даних INDEX COPERNICUS.


logo_book2