Зміст журналів

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua), є фаховим науковим виданням у галузі технічних наук.

На сторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:

 • системні дослідження та комплексні проблеми енергетики;
 • прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики;
 • наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів;
 • математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем;
 • оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем;
 • надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем;
 • дослідження та оптимізація технологічних об’єктів і систем енергетики;
 • підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів;
 • наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики;
 • системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв;
 • екологічні аспекти енергетики та захист довкілля;
 • наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці;
 • побудова, організація та функціонування енергетичних ринків;
 • державне регулювання енергетикою як природною монополією;
 • формування економічного середовища функціонування енергетики;
 • короткі повідомлення.

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN 1562-8965 (Print), ISSN 2522-4344 (Online)

Науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук за спеціальностями - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 101 Екологія (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Науковий збірник реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).
Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory.

Науковий збірник індексується Google Scholar.

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» включено до міжнародної бази даних INDEX COPERNICUS.

З 2015 року науковим публікаціям збірника агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Індекс DOI збірника https://doi.org/10.15407/pge.

3 питань публікації статей, отримання збірника просимо звертатися до редколегії видання за адресою: 172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150
тел.: 294-67-03 (відповідальний секретар Лещенко І.Ч.);
тел./факс: 294-67-01/294-67-02 (приймальня)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду